archívna_bašta_bardejov

Archívna bašta v Bardejove - Severná bašta

Jedna zo súčastí mestského obranného systému budovaného a zdokonaľovaného od stredoveku až do 17. storočia sa nachádza iba kúsok od ústrednej dominanty mesta, Baziliky sv. Egídia. Je to tzv. Archívna alebo tiež Severná bašta.

Pôvabná stavba starosvetského vzhľadu je situovaná v predsunutej dvojitej línii hradieb na mieste bývalého mlynského náhona, v minulosti totiž predstavovala obranný prvok vysunutý pred vodnú priekopu obklopujúcu temer po celej dĺžke mohutné mestské múry.

Archívna bašta je trojpodlažná s polkruhovým pôdorysom a s novou dokomponovanou strechou s valbou. Tretie podlažie pri poslednej úprave z proporčných dôvodov nadmurované, pretože pri zasypávaní vodnej priekopy v 19.storočí bola úroveň terénu v okolí bašty vysoko zdvihnutá. Bašta bola vysunutá pred vodnú priekopu. zdroj: www.bardejov.sk, www.slovakianguide.com

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Slnečný majer, Stebnícka Huta13.11 km
Hotel Bellevue Bardejov3.38 km
Slnečný majer, Stebnícka Huta13.11 km
Penzión Polianka15.38 km
Horský hotel Javorná22.27 km