bardejov-mestianske-domy.jpg

Bardejovské meštianske domy

Bardejovské meštianske domy ovplyvnili podelenie mesta na stavebné parcely. Na námestí sa stavali väčšinou trojosové dvojpodlažné domy, v bočných uličkách trojosové jednopodlažné. Dĺžka parcely určovala obdĺžnikový pôdorys domu ako dvojtrakt.

Takmer každý dom slúžil aj na obchodné účely, preto celým prízemím viedla priechodová chodba. Z chodby sa vchádzalo do spodných miestností, na vnútorné schodisko do druhého podlažia a na schody do pivnice. Miestnosti boli radené za sebou.

Vchody boli lemované a zdobené kamennými portálmi. Portál nad vchodom do prednej miestnosti bol zvyčajne najhonosnejší. Obytné a reprezentačné miestnosti na poschodí mali okná smerované do námestia. V zadnej časti bola kuchyňa a miestnosti pre služobníctvo.

Portály, schodiská a rozličné výklenky v stenách boli vyzdobené kamenárskou výzdobou, fasády a reprezentačné miestnosti nástennou maliarskou výzdobou.

Všetky meštianske domy sú vzácne a majú svoju históriu.

 

Zdroj: www.bardejov.sk

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

CHEVY BURGER0.05 km
Restaurant, Bar PARADA0.05 km
Pizzeria Francesco0.05 km
Slovenský pub0.07 km
Kaviareň Tvoj Deň - coffee & cake0.09 km
Penzión Le Monde0.13 km
Hotel Šariš***0.38 km
Hotel Artin***0.52 km
Penzión Magura0.57 km
Penzión Bardejov0.89 km