Barokový kaštieľ Raslavice

Barokový kaštieľ, Raslavice

V období stredoveku patrila obec Raslavice k stredne veľkým sídlam a bola majetkom rôznych šľachtických rodov. Ako v Slovenských tak aj v Maďarských Raslaviciach väčšina obyvateľstva sa živila poľnohospodárstvom, z ktorých len asi tretina gazdovala na svojom. Z dekrétu kanonickej vizitácie vo farnosti Maďarské Raslavice z roku 1813 sú známe mená ďalších významných osobnosti vyšších kruhov a to: Alxi Andrej Winkler, Antonij Sztankay, Jozef Hedry, Ľudovít Bertoty, Žigmund Raszlaviczy.

V roku 1814 prebýval v tomto kaštieli ruský cár Alexander l., na ktorého sa viaže zaujímavá historka. Ostatní pracovali na pánskych veľkostatkoch ako sluhovia - komenciaši. O tom, koľko majiteľov sa vystriedalo na veľkostatkoch, nie sú podrobnejšie záznamy. Majetky boli rozdelené na tri časti. Prvá časť bola rozpredaná občanom okolo roku 1900. Do tohto veľkostatku patrí horný kaštiel, tzv. zemianska kúria /v súčasnosti Kláštor sv. Jozefa/ vybudovaný pravdepodobne v 2.polovici 17.storočia a prestavaný v 18.storočí. Ďalší majetok vlastnila rodina Bertotiho. Šľachtic doktor Haber kúpil od rodiny Bertotiho spomínaný veľkostatok. Hneď na začiatku dal vybudovať budovy a stajne pre jazdecké kone. Bola to jeho záľuba, zúčastňoval sa na konských dostihoch. Jeho manželka bola herečkou. Hospodáreniu veľmi nerozumeli a preto sa ani o majetok nestarali. Žili elegantne športovo „po pánsky“. Pred vypuknutím l. svetovej vojny v roku 1914 odišli do Viedne a viac sa nevrátili. Ich majetok bol veľmi zadlžený, preto v roku 1920 bol rozpredaný ľuďom žijúcim v obci.


Horný kaštieľ, v súčastnosti Kláštor sv. Jozefa, je pekný barokový kaštieľ, vybudovaný v 2. polovici 17.storočia. Pri ňom sa nachádza \"pánsky park\", kde je postavená aj kaplnka. V súčastnosti tu pôsobí ženská rehoľa „Kongregácia sestier Božského vykupiteľa“.

Kláštor a kaplnku v rámci reštitúcií po roku 1989 rehoľa na vlastné náklady zrekonštruovala. Posviacka Kláštora sv. Jozefa sa konala dňa 14. júla 1993. Dnes patrí kláštor a jeho okolie medzi najkrajšie areály obce.  

Zdroj: obec Raslavice

POZRI TIEŽ:

Bardejov (UNESCO)

Meštianske domy, radnica, Bazilika minor sv. Egídia, maľovaný dom, socha kata a množstvo ďalších zaujímavostí na každom kroku...

 

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Bowling pub Duet0.22 km
Sypanec – Pizza & Bar6.16 km
Penzión Farmer10.80 km
Motorest Čepcov11.18 km
Motorest Jose12.79 km
Sypanec – Pizza & Bar6.16 km
Penzión Farmer10.80 km
Šariš Park13.70 km
Hotel Alfa ***15.23 km
Hotel Bellevue*** Bardejov15.35 km