Pohľad na Havran od Tatr. Javoriny. FOTO: Jano Štovka (MQEP)

Belianske Tatry

Pohorie Belianske Tatry tvorí výrazný 14 km dlhý vápencový hrebeň, tiahnuci sa vo východno-západnom smere, ležiaci takmer kolmo na hlavný hrebeň Vysokých Tatier.

Bod dotyku týchto geologicky odlišných horstiev je turisticky sprístupnené Kopské sedlo. Činnosť ľadovcov z pôvodného zaľadnenia Tatier Belianske Tatry takmer nepoznačila. Nenájdeme tu pre susedné horstvo tak charakteristické morény, skalné prahy, terasy, či mohutné rázsochy. Pozornosť však upúta krása vápencových a dolomitových stien so strmými trávnatými svahmi a bohatou vegetáciou.

 Havran a Vidla
Havran a Vidla

K dominantám výraznej západnej časti hlavného hrebeňa (po Široké sedlo) patrí Ždiarska vidla. Najvyšší vrchol Havran (2151,5 m.n.m) je podobne ako ostatné vrcholy turisticky nesprístupnený. Pohorie je významnou krasovou oblasťou. Z množstva jaskýň je turisticky sprístupnená Belianska jaskyňa nad osadou Tatranská Kotlina. Z osady je vhodný prístup aj k jedinej horskej chate v Belianskych Tatrách, chate Plesnivec (1290 m) pod Bujačím vrchom.

Belianska jaskyňa

Belianska jaskyňa je jedným z podzemných klenotov Slovenska. Zároveň ide o jedinú sprístupnenú jaskyňu vo Vysokých Tatrách

Pohorie nezdobí žiadne pleso, no napriek tomu je považované za najkrajšiu a prírodne najbohatšiu časť Tatier. Výživné vápenaté pôdy tu na rozdiel od Vysokých Tatier ponúkajú oveľa rozmanitejšiu kvetenu. Za všetky druhy spomeňme najtypickejší kvet - plesnivec alpínsky (Leontopodium alpinum).

Prvými návštevníkmi pohoria boli pravdepodobne pastieri oviec (14. storočie). Od 17. storočia sa v tejto oblasti pálilo drevené uhlie a dolovali sa medené a iné rudy. Prístup na veľkú časť územia Belianskych Tatier je od r. 1978 Správou TANAPu uzavretý. Hlavným dôvodom je ochrana vzácnych druhov flóry a fauny i prírodného prostredia tejto časti národného parku.

Turisticky sprístupnené sú okrajové doliny Zadné Meďodoly, Predné Meďodoly a Dolina Siedmich prameňov. Od r. 1993 je sprístupnený jednosmerný náučný chodník Monkovou dolinou, ktorý spája rázovitú obec Ždiar so Širokým sedlom a Kopským sedlom.

Zdroj: www.vysoketatry.com, Wikipedia, beliansketatry.com

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Hotel Kontakt9.02 km
Hotel Hubert **** Vital Resort15.72 km
Grand Hotel Kempinski High Tatras17.55 km
Ranč Čajka19.51 km
Reštaurácia KÚPELE ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka22.03 km
CROCUS Kežmarské Žľaby7.45 km
Hotel Kontakt9.02 km
Grandhotel Praha9.10 km
Kúpele Nový Smokovec - Hotel Branisko11.51 km
Hotel Atrium11.51 km