Pohľad na Havran od Tatr. Javoriny. FOTO: Jano Štovka (MQEP)

Belianske Tatry

Pohorie Belianske Tatry tvorí výrazný 14 km dlhý vápencový hrebeň, tiahnuci sa vo východno-západnom smere, ležiaci takmer kolmo na hlavný hrebeň Vysokých Tatier.

 Krásy Belianskych Tatier, Foto: Viktor Beličák - Choď a foť 2020
Krásy Belianskych Tatier, Fo...

Bod dotyku týchto geologicky odlišných horstiev je turisticky sprístupnené Kopské sedlo. Činnosť ľadovcov z pôvodného zaľadnenia Tatier Belianske Tatry takmer nepoznačila. Nenájdeme tu pre susedné horstvo tak charakteristické morény, skalné prahy, terasy, či mohutné rázsochy. Pozornosť však upúta krása vápencových a dolomitových stien so strmými trávnatými svahmi a bohatou vegetáciou.

 Havran a Vidla
Havran a Vidla

K dominantám výraznej západnej časti hlavného hrebeňa (po Široké sedlo) patrí Ždiarska vidla. Najvyšší vrchol Havran (2151,5 m.n.m) je podobne ako ostatné vrcholy turisticky nesprístupnený. Pohorie je významnou krasovou oblasťou. Z množstva jaskýň je turisticky sprístupnená Belianska jaskyňa nad osadou Tatranská Kotlina. Z osady je vhodný prístup aj k jedinej horskej chate v Belianskych Tatrách, chate Plesnivec (1290 m) pod Bujačím vrchom.

Belianska jaskyňa

Belianska jaskyňa je jedným z podzemných klenotov Slovenska. Zároveň ide o jedinú sprístupnenú jaskyňu vo Vysokých Tatrách.

Chata Plesnivec

Ide o jedinú chatu (1 290 m n. m.) na území Belianskych Tatier. Roku 1932 postavil Tibor Gresch zo Spišskej Belej súkromnú chatu s názvom Plesnivec, ktorá prístavbou v r. 1938 dostala terajšiu podobu. Chata mala svoju modro-bielu zástavu, v ktorej bol umiestnený kvet plesnivca ako erb.

Pohorie nezdobí žiadne pleso, no napriek tomu je považované za najkrajšiu a prírodne najbohatšiu časť Tatier. Výživné vápenaté pôdy tu na rozdiel od Vysokých Tatier ponúkajú oveľa rozmanitejšiu kvetenu. Za všetky druhy spomeňme najtypickejší kvet - plesnivec alpínsky (Leontopodium alpinum).

 Belianske Tatry zaliaté slnkom, Foto: Lucia Petrušová - Choď a foť  2020
Belianske Tatry zaliaté slnk...

Prvými návštevníkmi pohoria boli pravdepodobne pastieri oviec (14. storočie). Od 17. storočia sa v tejto oblasti pálilo drevené uhlie a dolovali sa medené a iné rudy. Prístup na veľkú časť územia Belianskych Tatier je od r. 1978 Správou TANAPu uzavretý. Hlavným dôvodom je ochrana vzácnych druhov flóry a fauny i prírodného prostredia tejto časti národného parku.

Turisticky sprístupnené sú okrajové doliny Zadné Meďodoly, Predné Meďodoly a Dolina Siedmich prameňov. Od r. 1993 je sprístupnený jednosmerný náučný chodník Monkovou dolinou, ktorý spája rázovitú obec Ždiar so Širokým sedlom a Kopským sedlom.

Zdroj: www.vysoketatry.com, Wikipedia, beliansketatry.com

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Chata pri Zelenom plese (Brnčalka)1.83 km
Schronisko nad Zielonym Stawem Kieżmarskim (Chata pri Zelenom plese lub Brnčalka)1.83 km
Chata pri Zelenom plese (Brnčalka)1.83 km
Penzión Viktória***4.65 km
Penzión GORALTURIST5.77 km
Schronisko nad Zielonym Stawem Kieżmarskim (Chata pri Zelenom plese lub Brnčalka)1.83 km
Chata pri Zelenom plese (Brnčalka)1.83 km
Chata pri Zelenom plese (Brnčalka)1.83 km
Wellness penzión Strachan4.27 km
Penzión Viktória***4.65 km