Budova dávneho Tovarišstva Zálohového v Krosne

Budova dávneho Tovarišstva Zálohového v Krosne

Tvorcovia ropného priemyslu viedli okrem rozvoja vlastného podnikania rozsiahle charitatívne a prosociálne aktivity, podporovali vytváranie nových iniciatív a rozvoj miestnych komunít.

Rozhodli sa tiež zapojiť do činnosti Tovarišstva Zálohového, ktoré vzniklo v Krosne v roku 1874, 20 rokov po otvorení bane v Bóbrke. Čím bolo Tovarišstvo Zálohové? Inštitúcia sa zaoberala poskytovaním kreditov a pôžičiek. Finančnú podporu v ňom mohli hľadať drobní podnikatelia a remeselníci. Klobassa, Łukasiewcz a Trzecieski podporovali spoločnosť Tovarišstvo najväčšími sumami.

Neorenesančná budova Tovarišstva Zálohového stojí na ulici Kapucyńska 1 a je jednou z najviac architektonicky zaujímavých budov v Krosne. Pôsobivú výzdobu objektu predstavujú sgrafitové vlysy so scénami odkazujúcimi na ropné dedičstvo regiónu. Táto výzdoba dodáva kolorit a zdôrazňuje prepojenie budovy s históriou ropy.