Objavitelia čierneho zlata

Praktické info: 3-dňový produkt CR

Lokalita: Bóbrka – Krosno - Sanok - Miková

Odporúčaný spôsob dopravy: automobil, autobus

Popis produktu: 

Turistická trasa Objavitelia čierneho zlata vedie najzaujímavejšími a najdôležitejšími miestami súvisiacimi so vznikom a rozvojom ropného priemyslu. Ako sa stalo, že práve tu vznikla prvá ropná baňa na svete? Umožnil rozvoj ropného priemyslu obyvateľom regiónu zbohatnúť? Kto boli a aké osudy postretli objaviteľov čierneho zlata? Aby ste našli odpoveď na tieto otázky, navštívte miesta, ktoré mali obrovský vplyv na rozvoj svetovej ekonomiky, vstúpte do topánok odvážnych podnikateľov a vynálezcov a zažite dobrodružstvo pri objavovaní zaujímavých faktov.

Itinerár: 

1. deň

➡️ Múzeum ropného priemyslu a plynárenstva Ignáca Łukasiewicza v Bóbrkeistorické múzeum 

Cestu Objaviteľov čierneho zlata začíname v Múzeu ropného priemyslu a plynárenstva Ignáca Łukasiewicza v Bóbrke, ktoré sa nachádza na území najstaršej ropnej bane na svete. Tu sa zrodil ropný priemysel. Odporúčaný čas na prehliadku: 2 hodiny 

➡️ Farnosť zasvätená Najsvätejšiemu Srdcu Pána Ježiša v Bóbrke

Za výstavbu tohto kostola v Bóbrke do značnej miery zaplatili jej obyvatelia pracujúci v ropnom priemysle z vďačnosti za Božie požehnanie, ktorým bola pre nich práca pri ťažbe ropy. Dovtedy stál v Bóbrke iba drevený kostol. Odporúčaný čas na prehliadku: 30 minút   

Parafia w Bobrce_A.Rokitowska (3)                  

➡️ Pamätník Ignáca Łukasiewicza v Krosne

Zaujímavý pamätník je odliaty z bronzu, stojí na žulovom podstavci a palcom ukazuje na prameň ropy. Odporúčaný čas na prehliadku: 15 minút

Obed 

➡️  Budova dávneho Tovarišstva Zálohového v Krosne

Galéria je jednou z expozícií Múzea ukrajinskej kultúry,  ktorá predstavuje vývoj výtvarného umenia Rusínov – Ukrajincov od 16. storočia po súčasnosť. Odporúčaný čas na prehliadku: 1 hodina     

➡️ Podkarpatské múzeum v Krosne / výstava: Dejiny osvetlenia

Tento výnimočný chrám bol postavený v roku 1742 bez jediného kovového klinca. Patrí medzi najreprezentatívnejšie chrámy východného obradu na Slovenskej strane Karpát a je zapísaný v zozname UNESCO. Odporúčaný čas na prehliadku: 30 minút

Muz.Podkarpackie_FOTOACC (2)                                  

Večera a osobné voľno

2. deň                   

➡️ Krosno - Palác v Polanke

Murovaný kaštieľ Trzecieskych v Polanke má viac ako 200 rokov. Došlo tu k udalostiam veľkého významu pre rozvoj ropného priemyslu. Odporúčaný čas na prehliadku: 1 hodina

➡️ Rafinéria ropy Jedlicze a hrobka Tytusa Trzecieskeho

Približne 9 km za Krosnom leží obec Jedlicze, v ktorej sa nachádza funkčná rafinéria. Bola založená začiatkom 20. st. v neďalekom Borku, ktorý je v súčasnosti súčasťou mestečka. Odporúčaný čas na prehliadku: 1 hodina

Rafinéria ropy Jedlicze

Obed

➡️ Hrobka Ignáca a Honoraty Łukasiewiczovcov a kaplnka rodiny Klobassovcov a Farnosť v Zręcine zasvätená sv. Stanisławovi Biskupovi Mučeníkovi

Chrám je národnou kultúrnou pamiatkou, bol postavený koncom 18. storočia a rekonštruovaný po 2. svetovej vojne. Niektoré vzácne ikony z chrámu sú uložené v Šarišskom múzeu v Bardejove. Odporúčaný čas na prehliadku: 15 minút

Zrecin

➡️ Prameň Bełkotka v Iwonicz-Zdroji        

V krajine ropných polí v podkarpatskom regióne možno uvidieť veľa stále činných ropných vrtov a gápľov. Ropa však nie je všetko. Nachádza sa tu tiež veľa ložísk zemného plynu. Najzaujímavejšie z nich je možné vidieť v Iwonicz-Zdroji – v jedných z najstarších poľských kúpeľov s viac ako 430-ročnou tradíciou. Odporúčaný čas na prehliadku: 1,5 hodiny

3. deň 

 ➡️ Vznik a zánik naftovej bane v Mikovej 

Práve v Mikovej po prvý raz na území Slovenska začali hľadať naftu.Výskyt nafty v Mikovej sa dával do súvislosti s jej ťaženim na severnej strane Karpát v Krosne. Písommné zmienky o nej sú známe už z roku 1684 a tiež z roku 1742. Odporúčaný čas na prehliadku: 1,5 hodiny

➡️ Múzeum ľudového staviteľstva v Sanoku / expozícia o rope

Pri návšteve Múzea ľudovej architektúry budete mať možnosť uvidieť niektoré zariadenia používané pri ťažbe ropy sú k dispozícii návštevníkom  V júni 2004 bol otvorený ropný sektor, v ktorom sú predstavené vrtné veže, šachta kanadského typu, kováčska dielňa, rôzne druhy kyvadiel, pumpový gápeľ, o. i. drevený z r. 1926, kotly, piestové čerpadlá, trojnožky, žeriavy, železné vozy na prepravu ropy. Všetky spolu ukazujú celý cyklus ťažby ropy. Skutočnou vzácnosťou je parný lokomotívny kotol z r. 1919 s podvozkom vyrobeným vo Fabrike vagónov a mašín v Sanoku, ako aj autentický voz smoliara z Łośia pri Gorliciach, ktorý nemá vo svojej zbierke žiadne ropné múzeum na svete. Odporúčaný čas na prehliadku: 2 hodiny 

Sanok muezum

Večera a návrat

Projekt „Karpatské dobrodružstvá - nové cezhraničné produkty cestovného ruchu“ č. INT/EK/PO/1/II/B/0157 je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020.

Body výletu

Múzeum ropného priemyslu a plynárenstva Ignáca Łukasiewicza v Bóbrke

Cestu Objaviteľov čierneho zlata začíname v Múzeu ropného priemyslu a plynárenstva Ignáca Łukasiewicza v Bóbrke, ktoré sa nachádza na území najstaršej ropnej bane na svete. Tu sa zrodil ropný priemysel. Odporúčaný čas na prehliadku: 2 hodiny 

Farnosť zasvätená Najsvätejšiemu Srdcu Pána Ježiša v Bóbrke

Za výstavbu tohto kostola v Bóbrke do značnej miery zaplatili jej obyvatelia pracujúci v ropnom priemysle z vďačnosti za Božie požehnanie, ktorým bola pre nich práca pri ťažbe ropy. Dovtedy stál v Bóbrke iba drevený kostol. Odporúčaný čas na prehliadku: 30 minút

Pamätník Ignáca Łukasiewicza v Krosne

Zaujímavý pamätník je odliaty z bronzu, stojí na žulovom podstavci a palcom ukazuje na prameň ropy. Odporúčaný čas na prehliadku: 15 minút

Budova dávneho Tovarišstva Zálohového v Krosne

Galéria je jednou z expozícií Múzea ukrajinskej kultúry,  ktorá predstavuje vývoj výtvarného umenia Rusínov – Ukrajincov od 16. storočia po súčasnosť. Odporúčaný čas na prehliadku: 1 hodina     

Podkarpatské múzeum v Krosne

Tento výnimočný chrám bol postavený v roku 1742 bez jediného kovového klinca. Patrí medzi najreprezentatívnejšie chrámy východného obradu na Slovenskej strane Karpát a je zapísaný v zozname UNESCO. Odporúčaný čas na prehliadku: 30 minút

Palác v Polanke v Krosne

Murovaný kaštieľ Trzecieskych v Polanke má viac ako 200 rokov. Došlo tu k udalostiam veľkého významu pre rozvoj ropného priemyslu. Odporúčaný čas na prehliadku: 1 hodina

Rafinéria ropy Jedlicze a hrobka Tytusa Trzecieskeho

Približne 9 km za Krosnom leží obec Jedlicze, v ktorej sa nachádza funkčná rafinéria. Bola založená začiatkom 20. st. v neďalekom Borku, ktorý je v súčasnosti súčasťou mestečka. Odporúčaný čas na prehliadku: 1 hodina

Hrobka a Farnosť v Zręcine

Chrám je národnou kultúrnou pamiatkou, bol postavený koncom 18. storočia a rekonštruovaný po 2. svetovej vojne. Niektoré vzácne ikony z chrámu sú uložené v Šarišskom múzeu v Bardejove. Odporúčaný čas na prehliadku: 15 minút

Prameň Bełkotka v Iwonicz-Zdroji

V krajine ropných polí v podkarpatskom regióne možno uvidieť veľa stále činných ropných vrtov a gápľov. Ropa však nie je všetko. Nachádza sa tu tiež veľa ložísk zemného plynu. Najzaujímavejšie z nich je možné vidieť v Iwonicz-Zdroji – v jedných z najstarších poľských kúpeľov s viac ako 430-ročnou tradíciou. Odporúčaný čas na prehliadku: 1,5 hodiny

Miková

Práve v Mikovej po prvý raz na území Slovenska začali hľadať naftu.Výskyt nafty v Mikovej sa dával do súvislosti s jej ťaženim na severnej strane Karpát v Krosne. Písommné zmienky o nej sú známe už z roku 1684 a tiež z roku 1742. Odporúčaný čas na prehliadku: 1,5 hodiny

Múzeum ľudovej architektúry v Sanoku

Navštívte obec, ktorá je už oddávna domovom etnika Lemkov, ktorých kultúra sa líši od iných etnických skupín žijúcich v Karpatoch. Práve tieto charakteristické črty zachytáva Múzeum lemkovskej kultúry, v ktorom sa nachádza etnograficko-historická expozícia a artefakty pripomínajúce bojové operácie na Dukle počas 2. svetovej vojny. Odporúčaný čas na prehliadku: 2 hodiny