Udolie smrti_M. Janosko,2016

CHKO Východné Karpaty

CHKO Východné Karpaty so sídlom v Medzilaborciach je najvýchodnejšou CHKO na Slovensku. Je situovaná v severovýchodnom cípe Laboreckej vrchoviny, v historickom regióne Zemplín. Na severe hraničí s Poľskom. Na poľskej strane územia sa rozprestiera veľkoplošné chránené územie Jaśliski Prak Krajobrazowy. Turistov láka hlavne Dukliansky priesmyk (502 m n. m.), ktorý sa spája s vojenskými operáciami počas 2. svetovej vojny.

V oblasti Východných Karpát pramení rieka Laborec a v západnej časti aj ľavostranné prítoky Ondavy. Z klimatického hľadiska sa v tejto krajine s pásmovými rozdielmi prejavuje výšková klimatická zonálnosť – vodorovná pásmovitosť. Oblasť je charakteristická pomerne dostatočným množstvom ročných zrážok (1 000 mm).

CHKO Východné Karpaty sa vyznačuje bohatými lesmi, ktoré sú hlavným ekostabilizačným prvkom krajiny a vhodným prostredím pre rastlinstvo a živočíšstvo. Cez CHKO prechádza hranica medzi západokarpatskou a východokarpatskou flórou.

Flyšové svahy Laboreckej vrchoviny dávajú návštevníkom možnosť kochať sa zachovanými jedľovými bučinami. V ich bohatom bylinnom kryte sa vyskytujú rastliny, ako kostrava horská, ostružina srstnatá či lipkavec marinkový.

Pôvodné lesné porasty sú zároveň vhodným prostredím pre chránené a ohrozené živočíchy, z ktorých tu žije napríklad vlk dravý, medveď hnedý, rys ostrovid, vydra riečna, sova dlhochvostá, bocian čierny a ďalšie druhy.

 

Titulná foto: KOCR Severovýchod Slovenska

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Penzión Ľudmila1.50 km
Pizzeria Garfield6.48 km
Reštaurácia Buena6.57 km
Eurohotel Laborec6.63 km
Penzión Andy6.66 km
Penzión Ľudmila1.50 km
Penzión Habura5.34 km
Penzión Alexander5.36 km
Rekreačné stredisko FALKO DANOVÁ6.40 km
Eurohotel Laborec6.63 km