Chrám Nanebovstúpenia Pána

Chrám Nanebovstúpenia Pána, Čertižné

Majestátny kamenný Chrám Nanebovstúpenia Pána (Voznesenija) z roku 1928 je dominantou obce Čertižné (postavený na návrší). Od roku 1963 je zapísaný do zoznamu slovenských národných kultúrnych pamiatok. Architektúra chrámu východného obradu v sebe spája viacero štýlov. V interiéri sa nachádza starobylý bohato zdobený drevený ikonostas a kamenná krstiteľnica z 15. stor. Pravidelné bohoslužby v ňom vykonáva Gréckokatolícka cirkev.

Na susednom cintoríne sa nachádza hrob verejného činiteľa Ruského hnutia A. I. Dobrianského (1817-1901), ako aj hrob básnika a gréckokatolíckeho kňaza J. I. Stavrovského - Popradova (1850-1899).