Chrám Nanebovzatia Panny Márie

Tento ranogotický kostol je zasvätený Panne Márii Nanebovzatej, z r.1332 existuje farská pečať, na ktorej sa vedľa textu nachádza vyobrazenie patrónky chrámu, farnosti a mesta. Na základe doterajších poznatkov sa predpokladá, že pôvodný kostol bola dnešná svätyňa súčasnej stavby kostola, pozdĺžna stavba s jedným oltárom a jedným vchodom. V 14.stor. bol pôvodný kostol predĺžený a bola k nemu pristavená sakristia. Kanonická vizitácia farnosti z r.1813 hovorí o „smutnom“ stave kostola, ale takisto dáva údaje o interiéri kostola, spomína hlavný oltár Nanebovzatia Panny Márie a bočné oltáre Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a oltár sv. Jána Nepomuckého. Vizitácia spomína aj maľby na stenách kostola: Premenenie Pána, Panna Mária, dva obrazy sv. Jána Krstiteľa. V r.1882 bola obnovená strecha kostola, v r.1895 bola nanovo zastrešená kostolná veža, v nasledujúcich rokoch bola opravená omietka, 7. novembra 1937 bol posvätený a následne osadený nový kríž na veži a v r.1959 sa uskutočnili menšie korekcie na hlavnom oltári. V júli 1982 sa začala komplexná reštaurácia kostola, tak exteriéru, ako aj interiéru. Strecha kostola bola pokrytá medeným plechom, budova kostola bola izolovaná, v priebehu r.1983 vnútrajšok chrámu dostal novú omietku a nový náter. V r.1984 sa pokračovalo výmaľbou kostola, ktorú viedol umelec Adolf Cerhák z Červeného Kostelca. Posledná renovácia kostola sa uskutočnila v roku 1997. V spolupráci s pamiatkovým úradom bola zreštaurovaná svätyňa a archeologicky odkrytý a následne uzavretý vchod do krypty pod ňou, tiež boli zmenšené bočné oltáre a hlavný oltár a obnovené boli všetky nástenné maľby a sochy a iné. Zdroj: www.hanusovce.rimkat.sk

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Hotel Zelená Lagúna ****14.44 km
Hotel Dukla Prešov18.97 km
Hotel Zelená Lagúna ****14.44 km
Ranč Zaľubova14.60 km
Rekreačné zariadenie Zelený Breh15.00 km
Hotel Dukla Prešov18.97 km