Chrám sv. Bazila Veľkého

Chrám sv. Bazila Veľkého je gréckokatolícka cerkev postavená koncom 18. storočia v klasicistickom štýle. Vnútorné zariadenie chrámu pochádza z roku 1878. Bol upravený roku 1878, 1900, 1921 a 1995-98. Jednoloďová stavba s presbytériom so štvorcovým pôdorysom, zaklenutý valenou klenbou s lunetami. V lodi sú pruské klenby. Fasáda je členená lizénami, pod kordónovými rímsami predstavanej veže je oblúčkový vlys. Vnútorné zariadenie je z roku 1878. Oproti opisanému pôvodnemu vzhľadu sa po rekonštrukcii v r 1995-98 mierne zmenil interiér a exteriér kostola. Pri kostole je pochovaný aj M.Václavský. Zdroj: www.medzilaborce .net