cierny-orol-presov

Čierny orol

V južnej časti námestia, na východnej strane Hlavnej ulice je zasadený blok mestských reprezentačných budov, oddávna nazývaný Čierny orol. V mestských písomnostiach bol uvádzaný ako publicum diversorium (verejný hostinec). Od začiatku 19. st. bol hostinec využívaný čoraz častejšie na rozličné kultúrne účely. Ešte v prvej štvrtine 19. st. bola v jeho priestoroch zriadená väčšia miestnosť reduty, v ktorej sa popri iných aktivitách hrávali menej nákladné divadelné predstavenia. V r. 1833 postavili vo dvore prvú divadelnú budovu pre nemeckú divadelnú spoločnosť. Bola to menšia, samostatne stojaca sieňová stavba s malou dvoranou, ktorá mala iba 46 miest na sedenie a niekoľko lóži. V štyridsiatych rokoch 19. St. vznikla v zadnej časti dvora hostinca výstavná budova mestskej reduty. Celý komplex bol prebudovaný v poslednej tretine 19. st. Rozsiahlou prestavbou všetkých troch objektov a ich spojením do jednej veľkej budovy vznikla nová mestská reduta ako skutočne reprezentačný mestský objekt. Jedenásťosové hlavné priečelie budovy, jednotne upravené v historizujúcom slohu, bolo symetricky rozdelené vstupným portálom, po stranách ktorého boli umiestnené dva mohutné bosované stĺpy, podopierajúce veľký balkón. Po prestavbe komplex Čierneho orla obsahoval budovu reduty, divadlo a luxusný hotel s reštauráciou a kaviarňou. Po vzniku ČSR v r. 1918 bol z budovy odstránený maďarský nápis Fekete sas a nahradený slovenským prekladom Čierny orol. Od r. 1941 tu zväčša vystupoval miestny divadelný súbor "Jonáš Záborský". Veľká rekonštrukcia divadla sa uskutočnila v r. 1943. Po súhlase slovenskej vlády v januári 1944 bolo slávnostné otvorenie činnosti divadla. V r. 1954 bolo premenované na Divadlo J. Záborského. V druhej polovici 20 st. boli v komplexe Čierneho orla okrem Divadla J. Záborského aj Park kultúry a oddychu a reštaurácia SAVOY. Zdroj: Švorc, P.: Sprievodca po historickom Prešove. Universum. 2006. Prešov. ISBN 80-89046-35-5.

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Hotel Dukla Prešov0.41 km
Camp ZLATÉ KOPYTO24.41 km
Hotel Dukla Prešov0.41 km
Rekreačné zariadenie Zelený Breh8.93 km
Horský hotel Javorná17.48 km
Camp ZLATÉ KOPYTO24.41 km
Ranč Zaľubova25.08 km