cierny-orol-presov

Čierny orol

V južnej časti námestia, na východnej strane Hlavnej ulice je zasadený blok mestských reprezentačných budov, oddávna nazývaný Čierny orol.

V mestských písomnostiach bol uvádzaný ako publicum diversorium, teda verejný hostinec. Od začiatku 19. storočia bol hostinec využívaný čoraz častejšie na rozličné kultúrne účely. Ešte v prvej štvrtine 19. storočia bola v jeho priestoroch zriadená väčšia miestnosť reduty, v ktorej sa popri iných aktivitách hrávali aj menej nákladné divadelné predstavenia.

V roku 1833 postavili v dvore prvú divadelnú budovu pre nemeckú divadelnú spoločnosť. Bola to menšia, samostatne stojaca sieňová stavba s malou dvoranou, ktorá mala iba 46 miest na sedenie a niekoľko lóží. V 40. rokoch 19. storočia vznikla v zadnej časti dvora hostinca výstavná budova mestskej reduty.

Celý komplex bol prebudovaný v poslednej tretine 19. storočia. Rozsiahlou prestavbou všetkých troch objektov a ich spojením do jednej veľkej budovy vznikla nová mestská reduta, ako skutočne reprezentačný mestský objekt. Jedenásťosové hlavné priečelie budovy, jednotne upravené v historizujúcom slohu, bolo symetricky rozdelené vstupným portálom, po stranách ktorého boli umiestnené dva mohutné bosované stĺpy, podopierajúce veľký balkón. Po prestavbe obsahoval komplex Čierneho orla budovu reduty, divadlo a luxusný hotel s reštauráciou a kaviarňou.

Po vzniku ČSR v roku 1918 bol z budovy odstránený maďarský nápis Fekete sas a nahradený slovenským prekladom Čierny orol.

Od roku 1941 tu zväčša vystupoval miestny divadelný súbor „Jonáš Záborský”. Veľká rekonštrukcia divadla sa uskutočnila v roku 1943. Po súhlase slovenskej vlády, v januári 1944, bolo slávnostné otvorenie činnosti divadla. O desať rokov neskôr bolo premenované na Divadlo Jonáša Záborského.

V druhej polovici 20. storočia tak boli v komplexe Čierneho orla okrem Divadla Jonáša Záborského aj Park kultúry a oddychu a reštaurácia SAVOY.

 

Zdroj: Švorc, P.: Sprievodca po historickom Prešove. Universum. 2006. Prešov. ISBN 80-89046-35-5

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Penzión A7 AVENUE 70.04 km
Bagetéria0.10 km
Reštaurácia Kulinár0.12 km
Via Magna0.15 km
Reštaurácia Šarišská chiža0.19 km
Penzión A7 AVENUE 70.04 km
Penzión Tavel0.14 km
Penzión Time0.22 km
Penzión Hradby0.22 km
Poetika Prešov0.24 km