dolna_brana_bardejov

Dolná brána v Bardejove

Mesto Bardejov sa pýši jedným z najdokonalejších mestských obranných systémov na Slovensku. Hradobné múry, bašty so strieľňami a barbakánmi chránenými mestské brány ho v dejinách mnohokrát zachránili pred nepriateľmi.

Jednou z najpôsobivejších a najkrajšie zachovaných častí bardejovského fortifikačného systému je okolie tzv. Dolnej brány, ktorá zabezpečovala mesto od severovýchodu. Pôvodne vežová brána zo 14. storočia bola v tridsiatych rokoch 15. storočia doplnená o predbránie, ktorého súčasťou bol padací most vedúci cez vodnú priekopu. Jej obranu okrem toho posilňoval komplex okolitých bášt: Veľká bašta, Červená bašta, Pravouhlá bašta a Renesančná bašta. Jednotlivé objekty spájal pevný hradobný múr.

Dnes je nádherne zrekonštruované okolie Dolnej brány obľúbenou turistickou atraktivitou. Bez romantickej prechádzky tunajšími mohutnými stredovekými hradbami dýchajúcimi atmosférou dávnych bojov sa nezaobíde azda nijaká návšteva Bardejova.

Zdroj: www.bardejov.sk, www.slovakianguide.com

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Slnečný majer, Stebnícka Huta13.15 km
Hotel Bellevue Bardejov3.67 km
Slnečný majer, Stebnícka Huta13.15 km
Penzión Polianka15.17 km
Horský hotel Javorná22.47 km