Prešov_dóm

Dóm sv. Mikuláša

Stavba monumentálneho farského chrámu Dóm sv. Mikuláša bola ukončená v roku 1515. Napriek viacerým stavebným úpravám a veľkému požiaru v roku 1788 si neskorogotická stavba halového typu  s troma loďami zachovala mnoho pôvodných gotických prvkov – sieťové klenby, okná a portály.

 

Dominantou vnútorného zariadenia sakrálnej stavby je hlavný oltár, ktorý vznikol na prelome 15. a 16. storočia. Jeho autorstvo sa pripisuje prešovskému rezbárovi Jánovi Weissovi. Najcennejšie sú tri gotické plastiky, umiestnené v gotickej oltárnej skrini s troma nikami s neutrálnym zlatým pozadím. Uprostred oltára sa nachádza Panna Mária s malým Ježiškom v náručí, po jej pravici je plastika sv. Mikuláša. Na vrchole oltára je plastika Najsvätejšej Trojice, pod ktorou je medailón s maľovaným erbom mesta, používaným od roku 1558.

Z množstva gotických plastík sa zo začiatku 16. storočia zachovali archanjel Gabriel, Ukrižovaný a drobná plastika Krista Trpiteľa z dielne Majstra Pavla. Ku gotickému vybaveniu chrámu patria tiež nástenné maľby na severnej stene stredného presbytéria z konca 15. a zo začiatku 16. storočia, na ktorých je zobrazený rytier na koni a ženské postavy.

 

Súčasťou kostola sú aj dva organy – veľký a malý. Veľký organ, umiestnený v západnej časti chrámu, má 3480 píšťal a 29 zvonov. Postavený bol v roku 1634 a je zdobený bohatou ranobarokovou ornamentikou.

Návštevníkov chrámu určite poteší možnosť vystúpiť na vežu kostola, z ktorej je nádherný výhľad na  mesto Prešov.

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Hotel Dukla Prešov0.69 km
Camp ZLATÉ KOPYTO24.20 km
Hotel Dukla Prešov0.69 km
Rekreačné zariadenie Zelený Breh9.19 km
Horský hotel Javorná17.21 km
Camp ZLATÉ KOPYTO24.20 km
Ranč Zaľubova25.31 km