58. Andrea Cuperová - Drevený chrám v Ladomirovej

Drevený chrám, Ladomirová (UNESCO)

Gréckokatolícky drevený chrám svätého Michala v obci Ladomirová patrí medzi najreprezentatívnejšie chrámy východného obradu na Slovenskej strane Karpát.

Chrám bol postavený v roku 1742 bez použitia jediného kovového klinca po vzore podkarpatsko-ruských lemkov a ako jediný lemkovského typu má oktagonálnu kupolu lode. Tento vplyv sa prejavuje i pri riešení dispozície a umiestnením zvonice nad časťou označovanou „babinec” – čo je akási predsieň, v ktorej sa kedysi zdržiavali ženy, ktoré nemali právo vojsť do chrámu.

V interiéri kostola môžete obdivovať prekrásny byzantský ikonostas s vyobrazeniami mnohých svätcov. Autormi malieb sú mnísi Filon a Kyprian. Rezbárske a stolárske práce sú dielom mnícha Michala a miestneho občana Nikolaja Bojka. Ikonostas spolu s oltárom z polovice 18. storočia patria medzi národné kultúrne pamiatky. Ide o päťradovú drevenú architektúru vyplnenú ikonami, ktoré sú rozmiestnené na piatich poschodiach.

Foto: Jano Štovka MQEP
Foto: Jano Štovka MQEP

Zaujímavosťou ikonostasu je, že diakonské dvere medzi hlavnou loďou a svätyňou nie sú osadené krídlami, ale umožňujú priehľad do svätyne. Interiér chrámu dotvára barokový žertveník a ďalšie ikony, voľne rozmiestnené po bočných stenách chrámu.

Ikonostas bol dvakrát zničený. Prvý raz, keď ho zasiahla strela počas 2. svetovej vojny a druhý raz, keď počas silnej búrky spadla na chrám prastará lipa. Veriaci však drevený chrám hneď v roku 1958 opravili. Ďalšia rekonštrukcia ikonostasu a cárskych dverí prebehla v rokoch 1996 – 2006.

Areál chrámu v Ladomirovej je otvorený pre verejnosť. Jeho súčasťou je aj cintorín, oplotený drevenou zrubovou ohradou. K chrámu patrí aj drevená zvonica so stĺpikovou konštrukciou. Jej strecha je pyramidálna, pokrytá šindľami. Pôvodne tu boli štyri zvony, z toho jeden pôvodný z roku 1742. V súčasnosti sú v externej zvonici iba tri zvony.

V interiéri kostola sú návštevníkmi obdivované nástenné maľby (fresky) a ikony, ktoré sú vytvorené v súlade s byzantským štýlom.

Od 7. júna 2008 je drevený chrám v Ladomirovej spolu s ďalšími 8 drevenými pamiatkami na základe výnimočnej celosvetovej hodnoty zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Návštevu si dohodnite vopred na t. č. +421 910 513 308

Zdroj: Planetslovakia, drevenechramy.sk, Wikipédia, PSK

Titulná foto: Andrea Cuperová, Choď a foť 2017

 

POZRI TIEŽ:

Drevený chrám, Bodružal (UNESCO)

Gréckokatolícky drevený chrám sv. Mikuláša v obci Bodružal v okrese Svidník je klenotom medzi cerkvami. Je to jeden z najstarších a najkrajších drevených chrámov na Slovensku.

Skanzen vo Svidníku

Národopisná expozícia v prírode – Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku, sústreďuje mnoho najtypickejších pamiatok ľudovej architektúry charakteristických pre túto kultúru.

Dotknite sa vojnovej histórie na Dukle a v okolí

Pre priaznivcov vojnovej histórie sa začína hlavná sezóna 1. mája, keď Vojenské historické múzeum, Múzejné oddelenie Svidník, sprístupňuje po zime rôzne atrakcie umiestnené v

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Reštaurácia Pizza express Svidník3.72 km
Reštaurácia Martin3.83 km
Royal restaurant & pizzeria4.02 km
Sportcentrumsk4.37 km
Venti 204.39 km
Stavbet5.04 km
Turistická ubytovňa - Infocentrum Vladiča11.42 km
Penzión Driečna **12.52 km
Hotel Ondava****12.80 km
Penzión u Pepina13.36 km