Drevený chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, Hutka

V drobnej obci Hutka ležiacej v západnej časti karpatského oblúka sa nachádza jeden z unikátnych drevených kostolíkov typických pre východné Slovensko.

Malý, no očarujúci chrám z prvej polovice 20. storočia postavili gréckokatolícky veriaci. Počas prvej svetovej vojny bol zničený a dnes ho nahrádza mladší svätostánok patriaci pravoslávnej cirkvi.

Prvý gréckokatolícky chrám bol v Hutke postavený v poslednej tretine 18. storočí s charakteristickými troma vežami rôznej výšky. Zasvätený bol sv. Kozmovi a Damiánovi. Celý chrám bol obkolesený dreveným plotom. Vchod do chrámu bol spojený s dvojpodlažnou zvonicou. Počas prvej svetovej vojny v roku 1915 bol požiarom kompletne zničený, avšak na jeho mieste postavili o osem rokov jednoduchší chrám s mnohými pôvodnými prvkami  a zasvätili ho Narodeniu Presvätej Bohorodičky. Chrám, ktorý v Hutke nájdete dnes, má namiesto troch už len jednu vežu. Nachádzajú sa tu mnohé artefakty z 18. storočia, ktoré sa zachovali z pôvodného chrámu. Typický Ikonostas v chráme chýba. Sú tu iba samostatne osadené tri ikony hlavného radu, a to Bohorodičky Hodigitrie, Krista Učiteľa a ikona Narodenia Presvätej Bohorodičky. Kostolu patrí status národnej kultúrnej pamiatky.

 

Zdroje: www.drevenechramy.sk, www.beautifulslovakia.sk