Drevený chrám Uličské Krivé. Foto: Jano Štovka

Drevený chrám, Uličské Krivé

Súčasný drevený kostol sv. Michala archanjela v Uličských Krivých bol postavený v roku 1718, pravdepodobne na mieste pôvodného staršieho kostola. V roku 1944, počas druhej svetovej vojny, bol kostol značne poškodený.

Architektonické usporiadanie kostola vyvoláva dojem masivity. Je to zrubová stavba, ktorá stojí na nízkom kamennom základe. Kostol má tri časti, tri miestnosti, dve veže s dvoma jednoduchými trojramennými krížmi z kovu. Veže obsahujú tri zvony, z ktorých jedna pochádza zo začiatku 19. storočia, konkrétne z roku 1811.

V interiéri kostola jednoznačne dominuje bohato vyrezávaný päťradý ikonostas, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Ikonostas sa datuje do 18. storočia, niektoré ikony siahajú ešte skôr do 16. a 17. storočia. Hlavný riadok obsahuje ikony sv. Biskupa Mikuláša, Panny Márie Hodegetrie, Krista učiteľa a ikonu sv. Michala archanjela. V strede hlavnej rady sú dvojkrídlové cárske dvere, na ktorých je atypicky vyobrazených spolu 12 medailónov Stromu Jesseho, teda Kristovho rodokmeňa.

Ikonostas bol obnovený v roku 1988 a preinštalovaný v roku 1991.

Drevený kostol v Uličských Krivách má na svojich bočných stenách aj niekoľko vzácnych ikon, ako napríklad ikony sv. Michala archanjela a Panny Márie Hodegetrie s klejmou (malé obrázky) zo 16. a 17. storočia, čo pravdepodobne boli dekorácie zo staršieho kostola. , Mandylion na parapete pochádza z tohto obdobia. Zaujímavosťou kostola sú farby ikon sv. Bazila Veľkého a sv. Jána Chryzostoma.

Návštevu si dohodnite vopred na ť.č. +421 904 154 409. 

Zdroj: www.drevenechramy.sk

Titulná fotka: Jano Štovka, MQEP

 

POZRI TIEŽ:

Miniskanzen Ulič

Jedinečný miniskanzen v Uliči, ktorý vyrástol v parku pri obecnom úrade hneď vedľa hlavnej cesty, skrátka obísť nemôžete. Tvoria ho zmenšené modely starých drev...

Národný park Poloniny

Národný park Poloniny je najvýchodnejším slovenským národným parkom a do siete slovenských národných parkov pribudol v roku 1997. Je lokalizovaný na slovensko-poľsko-ukrajinskom

 

Miesto výletu: