sanatorium sv. Jana z Dukly Zdroj: Iwona Wasiuta

Dukla - PL

Poľské mesto Dukla sa nachádza približne 17 km od Duklianskeho priesmyku, ktorý tvorí hranicu medzi Slovenskom a Poľskom.

Dukla vznikla na tzv. Uhorskej ceste, po ktorej sa do Poľska dovážalo najmä víno. Prvé písomné zmienky o Dukle pochádzajú z roku 1366, no už o 14 rokov na to získala mestské práva. Mesto bolo do 18. storočia opevňované, keďže prežilo viacero nájazdov. K rozvoju Dukly pomohol hlavne rod Mniszchovcov, ktorý sa z nej snažil urobiť významné kultúrne i politické centrum. Staršiu baštovú stavbu prestavali na reprezentatívny palác s parkom.

Návšteva mesta ponúka množstvo kultúrno-historických zaujímavostí. Medzi najvýznamnejšie patria komplex farského Kostola sv. Márie Magdalény, kláštorný komplex otcov Bernardínov, palácovo-parkový komplex Mniszechow a viacero ďalších architektonických a urbanistických klenotov.

 Pustovňa sv. Jána z Dukly Zdroj foto: A. Rokitowska
Pustovňa sv. Jána z Dukly Z...

Kláštorný kostol sv. Jána z Dukly

Kamenná socha Panny Márie Nepoškvrnenej počatej sa nachádza na námestí pred Kostolom sv. Jána z Dukly, ktorý v blízkych vrchoch Cergowa a Zaśpit žil ako pustovník. Práve kvôli nemu navštívil pred desiatimi rokmi mestečko aj pápež Ján Pavol II. Pred farským kostolom sa nachádza socha samotného svätca z obdobia mladosti. Zámer postaviť pútnický kostol v rodinnom meste budúceho Svätca sa objavil po jeho blahorečení v roku 1733. Súčasný chrám bol postavený v rokoch 1761 – 1764 ako neskorobaroková bazilika.

 Kláštorný kostol sv. Jána z Dukly Zdroj foto: Iwona Wasiuta
Kláštorný kostol sv. Jána...

Historické múzeum v Dukle

Historický komplex paláca a parku z druhej polovice 18. storočia, v ktorom sa nachádza historické múzeum, je najpôsobivejšou budovou v Dukle. V priebehu storočí prešla táto budova tromi fázami dôkladnej rekonštrukcie, ktorá zmenila jej tvar, štýl a veľkosť. Kedysi bol palác strediskom kultúrneho, spoločenského a politického života v Poľsku. Napriek tomu, že v dôsledku druhej svetovej vojny bola budova zničená a zariadenie rozložené, komplex si zachováva svoje historické a umelecké hodnoty a patrí k cenným pamiatkam poľskej národnej kultúry. V múzeu sú vystavované priame expozície o dejinách Dukly, duklianskeho palácovo-parkového komplexu a bojoch v Karpatoch v období 1. a 2. svetovej vojny. Každý rok sa tu organizuje viacero tematických výstav. Na nádvorí sa nachádza skanzen ťažkej zbroje.

 Historické múzeum. Zdroj foto: A. Rokitowska
Historické múzeum. Zdroj fo...

 

Miesto výletu: