Dunitová skalka. Foto: www.svatomarianska-put.sk

Dunitová skalka

Prírodná rezervácia Dunitová skalka sa nachádza v katastri obce Sedlice. Rovnako ako neďaleká Kamenná baba, aj Dunitová skalka je zaradená do európskej sústavy chránených území NATURA 2000.

Raritou v prírodnej rezervácii je výskyt horniny sedlický hadec, na ktorú sa viažu rastlinné druhy – serpentinofyty. Ide o druh premenenej horniny, ktorá sa používa na výrobu azbestu.

Prvá zdokumentovaná zmienka o lokalite Dunitová skalka siaha až do roku 1869, kedy bol na tomto území vykonaný prvý vedecký výskum. Ten viedol preslávený slovenský geológ 19. storočia, prírodovedec, geograf, botanik a fytopaleontológ Dionýz Štúr. Dlhé desaťročia o tejto lokalite vedela len úzka časť odbornej verejnosti.

O dôležitosti Dunitovej skalky svedčí aj náučný chodník, ktorý bol do užívania slávnostne odovzdaný v roku 2011. Chodník má 8 stanovísk a dĺžku 2,4 km.

Pírodná rezervácia Dunitovová skalka je územím európskeho významu. Pri ochrane prírody a krajiny tu platí 3. a 4. stupeň ochrany. Aj keď je zber lesných plodov v tejto lokalite zakázaný, návštevníka poteší skvostný pohľad na vysoko chránenú oblasť Prešovského okresu.

 

Titulná foto: www.svatomarianska-put.sk

 

POZRI TIEŽ:

Drevený chrám, Brežany

Ojedinelý drevený chrám v Brežanoch bol postavený v r.1727. Zasvätený je sv. evanjelistovi Lukášovi. Spočiatku boli všetci obyvatelia obce gréckokatolíci, avšak v 50. rokoch

Pamätník východoslovenského roľníckeho povstania

Pamätník východoslovenského roľníckeho povstania na vrchu Furča v Haniske pri Prešove bol postavený v roku 1938 na počesť obetí sedliackeho povstania,

Prešov

Metropolou severovýchodného Slovenska, ktoré v sebe skrýva jedinečnosť a kultúrnu zmes Slovákov, Poliakov, Ukrajincov a Rusínov, je PREŠOV, mesto s bohatou minulosťou a dynamickou súčasnosťou.

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Turistická ubytovňa Mladosť10.52 km
Hotel Enchanté10.96 km
Penzión u Šimona11.27 km
Hotel AVALANCHE***11.27 km
Garni Hotel TATRAMONTI***11.27 km
Villa Bella9.20 km
Turistická ubytovňa Mladosť10.52 km
Hotel Enchanté10.96 km
Gardenapartments11.25 km
Hotel AVALANCHE***11.27 km