Evanjelický kostol v Bardejove. Foto: OOCR Šariš Bardejov

Evanjelický kostol v Bardejove

Kostol evanjelikov a. v. v Bardejove vznikol v období po vydaní Tolerančného patentu cisárom Jozefom II. Kostol bol postavený tesne za severnou hradbou vnútorného mesta v rokoch 1798 – 1808. Zasvätený je sv. Cyrilovi a Metodovi.

Evanjelický kostol v Bardejove predstavuje klasicistickú budovu pozdĺžneho pôdorysu s polkruhovým oltárnym uzáverom, vstavaným organovým chórom a zaklenutými pruskými klenbami. Neogotický interiér kostola pochádza z druhej polovice 19. storočia.

 

Zdroj: www.bardejov.sk

Titulná foto: OOCR Šariš Bardejov