Evanjelický kostol v Ľubici. Foto: obeclubica.sk

Evanjelický kostol v Ľubici

Evanjelický kostol v Ľubici je pôvodne pozdĺžny objekt s pristavenou vežou, neskôr prestavený do podoby s pôdorysom v tvare gréckeho kríža.

Centrum stĺpovej oltárnej architektúry tvorí olejomaľba Poslednej večere. Kazateľnica je neskorobaroková, protestantského typu, s polychrómovanou drevorezbou.

V strede kostola je kamenná krstiteľnica so špirálovo točeným driekom. Na chóre oproti oltáru je dvojmanuálový organ pochádzajúci z roku 1805.

 

Zdroj textu a titulnej foto: www.obeclubica.sk

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Hotel Club***1.74 km
Reštaurácia Severka1.78 km
Kežmarská reštaurácia1.85 km
Reštaurácia Classica1.92 km
Reštaurácia Fontána2.10 km
Ranč Čajka1.35 km
Hotel Club***1.74 km
Penzión Andrea2.11 km
Penzión U Jakuba2.26 km
Boutique Hotel Hviezdoslav****2.53 km