Parafia w Bobrce_A.Rokitowska (6)
Kostol zasvätený Najsvätejšiemu Srdcu Pána Ježiša v Bóbrke http://bobrka.przemyska.pl/

Farnosť zasvätená Najsvätejšiemu Srdcu Pána Ježiša v Bóbrke

Vznik ropnej bane umožnil zbohatnúť nielen jej zakladateľom, ale tiež miestnej komunite. Mnohí obyvatelia v okolí si značne polepšili svoju situáciu vďaka práci v Bóbrke. Región sa začal dynamicky rozvíjať. Pre pochopenie dôležitosti bane pre miestnu komunitu, je potrebné pozrieť sa na dôvody jej významu. Najlepšie je to urobiť v samotnej Bóbrke, kde je kostol zasvätený Najsvätejšiemu Srdcu Pána Ježiša, postavené v rokoch 1905 – 1908 a vysvätený 5. júna 1910. Za výstavbu kostola do značnej miery zaplatili jej obyvatelia pracujúci v ropnom priemysle. Z vďačnosti za Božie požehnanie, ktorým bola pre nich práca pri ťažbe ropy, sa rozhodli prispieť na výstavbu nového chrámu. Nového, pretože dovtedy stál v Bóbrke drevený kostol. Táto zmena mala tiež zdôrazniť zmenu materiálneho statusu obyvateľov. Nový vysoký kamenný kostol, ktorý bol už z diaľky viditeľný, posielal prichádzajúcim správu: „My žijeme v dostatku.“ Svoj podiel na vzniku kostola mali tiež o. i. obyvatelia Niżnej Łąky, patróni kostola Stefan a Maria z rodu de Götzendorf Grabowskí z Polanky a Haličsko-karpatské ropné tovarišstvo. O. Antoni Dziurzyński, duchovný kostola v Bóbrke, požiadal o milodar tiež cisára Františka Jozefa, ktorý aj dostal.

Parafia w Bobrce_A.Rokitowska (3)

Okrem symbolického významu má kostol zasvätený Najsvätejšiemu Srdcu Pána Ježiša v Bóbrke niekoľko úžasných ozdobných prvkov, ktoré si zasluhujú pozornosť. Vo vnútri chrámu sú vyše sto rokov staré maľby od maliara Jana Krupského a pekné vitráže vytvorili Józef Ostrowski a Stefan Matejko (áno, z tých Matejkovcov!). Ako vidieť, do vytvorenia kostola v Bóbrke sa zapojilo veľa vynikajúcich osobností, čo len potvrdzuje finančné možnosti obyvateľov a obrovský význam bane pre región.