Bardejov františkáni. Foto: Jano Štovka, MQEP

Františkánsky kostol sv. Jána Krstiteľa, Bardejov

Františkánsky kostol sv. Jána Krstiteľa v Bardejove postavili okolo roku 1380 augustiniáni. Kláštorné budovy stavali v niekoľkých etapách spolu s prestavbou kostola.

Do roku 1528, kedy boli augustiniáni vyhnaní z mesta, patril kostol Rádu sv. Augustína. Po požiari v roku 1534 zostal kostol opustený a kláštor slúžil ako mestská sýpka.

Od polovice 17. storočia bol Františkánsky kostol sv. Jána Krstiteľa v Bardejove využívaný evanjelickými Slovákmi mesta. Po roku 1686 v rámci rekatolizácie kostol s kláštorom prevzali františkáni. Tí kostol zväčšili, rozšírili a nanovo zaklenuli.

Pôvodný kostol bol stavaný v gotickom slohu, pričom jeho dnešná podoba má korene v roku 1878. Vnútro chrámu stratilo častými požiarmi a opravami svoj pôvodný gotický ráz. Mnoho stôp zanechala na úprave renesancia a nie menej i bohatý barok z poslednej reštaurácie. V pôvodnom stave s gotickým rázom ostala zachovaná klenba svätyne, jej steny a okná s farebnou vitrážou.

Oltár sv. Jána Krstiteľa, ktorý je hlavným oltárom, pochádza z 2. polovice 18. storočia. Ostatné oltáre sú novšieho dáta, zhotovené po poslednom vyhorení kostola v roku 1878.

Františkánsky kostol v Bardejove bol naposledy opravovaný v roku 1990, kedy bol opatrený aj novými lavicami.

 

Zdroj: www.bardejov.rimkat.sk, www.bardejov.sk

Titulná foto: Jano Štovka, MQEP

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Pizzeria PEPINO0.01 km
Kaviareň Tvoj Deň - coffee & cake0.07 km
Reštaurácia Assisi0.07 km
Pizzeria Francesco0.11 km
Alibaba Kebab0.12 km
Hotel Šariš***0.27 km
Penzión Le Monde0.28 km
Penzión Magura0.45 km
Hotel Artin***0.51 km
Penzión Bardejov1.02 km