Gréckokatolícky biskupský palác

Jeho história sa začala písať prestavbou budovy mestského špitálu a chudobinca na nový kláštor (popri františkánskom bol druhý v meste), ktoré získali minoriti r. 1671. Po príchode protihabsburských povstaleckých vojsk Imricha Tököliho (v pôvodine Thökölyho) r. 1682 boli minoriti prinútení opustiť svoje sídlo. Vrátili sa doň v r. 1686. r. 1698 prikročili k výstavbe novej budovy svojho kláštora, a to pri Dolnej mestskej bráne, na mieste, kde sa predtým nachádzali štyri menšie remeselnícke domy. Pôsobenie minoritov v Prešove ukončilo nariadenie cisára Jozefa II. z 12. júla 1787, ktorým bol kláštor zrušený, a to i napriek prosbám mestského magistrátu a jágerského biskupa u samotného panovníka. Krátko po odchode posledných rehoľníkov (1788) vypukol v Prešove veľký požiar, ktorý zachvátil aj budovu zrušeného kláštora minoritov. Jeho opravu už zabezpečovalo mesto, ktoré v opravenej budove umiestnilo stálu vojenskú posádku. R. 1791 bolo z Košíc do Prešova premiestnené sídlo gréckokatolíckeho vikariátu, a to do priestorov bývalého minoritského kláštora. Do Prešova prišiel vikár Michal Bradáč. 22. septembra 1818 pápež Pius VII. vydal bulu Relata semper, ktorou zriaďoval gréckokatolícke biskupstvo v Prešove. Celý komplex bývalého kláštora bol potom v r. 1821 pridelený prvému biskupovi (stal sa ním r. 1821) novozriadenej prešovskej gréckokatolíckej diecézy Gregorovi Tarkovičovi (1754-1841). Vtedy sa začalo s postupnou renováciou komplexu a úpravou novovzniknutého biskupského sídla. Jozef Gaganec, v poradí druhý prešovský biskup, dal v r. 1848 urobiť rozsiahlu prestavbu sídla, pri ktorej vznikla dnešná dvojpodlažná palácová budova s klasicisticky upraveným priečelím. Nad hlavným vchodom bol umiestnený veľký trojuholníkový štít (tympanón), dominantou strednej časti budovy sa stala veľká kupola. Biskupský palác bol spolu s chrámom poškodený 20. decembra 1944 pri bombardovaní Prešova sovietskymi lietadlami. Rekonštrukcia oboch stavieb sa začala hneď po skončení vojny. V r. 1950, kedy bola rozhodnutím najvyšších štátnych orgánov zrušená gréckokatolícka cirkev v Československu, prešli obe stavby - kostol i biskupský palác do vlastníctva pravoslávnej cirkvi. Biskupský palác sa stal na 4 desaťročia sídlom prešovského pravoslávneho arcibiskupa (do r. 1990). Od r.1990 je sídlom biskupa Greckokatolíckej cirkvi na Slovensku a Česku. V súčasnosti je sídlom prešovského sídelného archieparchu a najvyššieho predstaviteľa Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku: arcibiskupa a metropolitu vladyku Jána Babjaka, SJ. Zdroj: Švorc, P.: Sprievodca po historickom Prešove. Universum. 2006. Prešov. ISBN 80-89046-35-5.; www.presov.sk.

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Hotel Dukla Prešov0.12 km
Camp ZLATÉ KOPYTO24.61 km
Hotel Dukla Prešov0.12 km
Rekreačné zariadenie Zelený Breh8.67 km
Horský hotel Javorná17.77 km
Camp ZLATÉ KOPYTO24.61 km
Ranč Zaľubova24.86 km