Gréckokatolícky drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, Jedlinka

Gréckokatolícky drevený kostolík bol postavený v roku 1736. Je vystavaný v zrubovom štýle a údajne bol na Slovensko privezený z Poľska.

Venovaný je byzantskému sviatku „Presvätá Bohorodička Ochrankyňa“, ktorý oslavuje Bohorodičku ako ochrankyňu zeme.

Trojpriestorová stavba pozostáva zo svätyne, chrámovej lode a predsiene. Každá časť má svoju vežu s kupolou a krížom. Na hlavnej chrámovej veži sú vyrezané jedinečné zvukové otvory vo forme trojuholníka. Interiér chrámu je výnimočný vďaka ikonostasu, ktorý patrí k najvzácnejším na Slovensku. Okrem neho sa tu nachádzajú i iné cenné historické sakrálne predmety, napríklad súbor drevených barokových svietnikov či liturgické knihy zo 17. storočia.

Ikonostas

Ikonostas pochádza z 18. storočia a zdobí stenu s tromi dvermi, ktorá stojí medzi chrámovou loďou a svätyňou. Pozostáva zo štyroch radov ikon. V hlavnom rade sú ikony sv. Mikuláša z Myry, sv. Bohorodičky Hodegetria, Krista Učiteľa a Majstra a ikona patrocínia Presvätej Bohorodičky Ochrankyne. Cárske dvere majú dve krídla s vyobrazeniami štyroch evanjelistov. Nad hlavným radom ikonostasu je rad ikon veľkých byzantských sviatkov s ikonou Poslednej večere. Nad ním je rad ikon svätých apoštolov s vyobrazením Krista Veľkňaza. Nad ním je symbol „Božie oko“, ktorý sa v drevených chrámoch vyskytuje len zriedkavo. Nad radom svätých apoštolov je na ikonostase rad starozákonných prorokov. Celkom hore na ikonostase je ikona Ukrižovania Krista, ktorému po bokoch stoja postavy presvätej Bohorodičky a evanjelistu Jána. Celý ikonostas je ozdobený drevenými vyrezávanými vyobrazeniami rastlín a vinnej révy. Ikonostas bol zreštaurovaný v roku 1987. Posledné kompletné reštaurovanie dreveného chrámu sa realizovalo v rokoch 2000 a 2001.

Pre svoju výnimočnú kultúrno-historickú hodnotu bol chrám vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Celá stavba pôsobí veľmi skromne, no o to čarovnejšia je jej atmosféra. V kostolíku sa dodnes konajú pravidelné bohoslužby, no ak ho plánujete navštíviť v iný deň ako v nedeľu, budete musieť svoju návštevu ohlásiť vopred.

 

Zdroje: www.muzeum.sk, www.beautifulslovakia.sk 

 

POZRI TIEŽ:

Prírodné letné kúpalisko Makovica

Vodná plocha má rozmery cca 60 x 100 metrov a 4 100 metrov kubických pitnej vody. Bazén má pevné, betónovými kockami vystužené dno a okraje. To je dobré najmä pre udržanie teploty vody,

Gréckokatolícky drevený chrám svätej Paraskievy, Vyšná Polianka

Súčasný drevený filiálny chrám vo Vyšnej Polianke bol postavený v roku 1919 na mieste pôvodného chrámu z roku 1810. Ten bol zničený počas 1. svetovej vojny, pravdepodobne vojskom.

Hrad Zborov

Gotický hrad postavili na prelome 13. a 14. storočia ako ochranu obchodnej cesty do Poľska. K hradu vedie aj trasa cez alej prastarých dubov.