2 Drevený chrám Korejovce. Foto: KOCR SVS

Gréckokatolícky drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, Korejovce

Filiálny chrám v Korejovciach, v okrese Svidník, bol postavený v roku 1764. Zasvätený je Ochrane Presvätej Bohorodičky.

Obec Korejovce bola spolu s chrámom počas 2. svetovej vojny, v roku 1944, veľmi poškodená. Išlo hlavne o strechu, ktorá sa pri výbuchu zlomila a spadla. Výbuchom boli poškodené aj cárske dvere. Následne, po skončení vojny, bol v roku 1947 chrám opravovaný.

Čo sa týka stavebného hľadiska, ide o trojdielny, trojpriestorový, trojvežový chrám s troma krížmi. Postavený je na kamennom základe, ktorý sa k západnej časti zvyšuje. Chrámová konštrukcia je klasická zrubová. Veža má stĺpovú konštrukciu. Nad každou z troch cibuliek na veži je osadený ozdobný trojramenný kríž. Strecha je pokrytá ručne štiepanými šindľami.

 Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, Korejovce. Foto: KOCR Severovýchod Slovenska
Chrám Ochrany Presvätej Boh...

Ikonostas má netypickú štvorradovú architektúru, pričom sú ikony poskladané na štyroch poschodiach. Ikonostas pravdepodobne pochádza z pôvodného dreveného chrámu v Krajnej Bystrej, ktorý dnes už neexistuje. Ikony z druhého radu – radu sviatkov a tretieho apoštolského radu pochádzajú z 18. storočia.

 Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, Korejovce. Foto: KOCR Severovýchod Slovenska
Chrám Ochrany Presvätej Boh...

Prvý rad je stiesnený, preto prvá ikona sv. archanjela Michala je osadená šikmo, presne tak ako aj tretia ikona sv. Onufria, ktorá tu vôbec nepatrí. Druhá v hlavnom rade je ikona Bohorodičky Hodigitrie. Ikona Krista Učiteľa tu nie je, lebo je umiestnená uprostred tretieho apoštolského radu. Diakonské dvere nie sú osadené krídlami. Cárske dvere sú dvojkrídlové, vybavené šiestimi medailónmi (4 evanjelisti a Zvestovanie). Nad hlavným radom je umiestnený tretí apoštolský rad.

Druhý rad sviatkov je rozložený po stenách na severnej a južnej strane. Je tu aj piaty rad ikon, a to ikona Mandylion, ikona Ochrany Presvätej Bohorodičky, ktorá mala byť v hlavnom rade ako štvrtá v poradí a ikona ležiaceho svätca so šelmami. Ikonostas prešiel v rokoch 1999 – 2002 celkovým reštaurovaním.

 Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, Korejovce. Foto: KOCR Severovýchod Slovenska
Chrám Ochrany Presvätej Boh...

Na južnej strane od chrámu Ochrany Presvätej Bohorodičky je postavená samostatná drevená zvonica. Osadená je na podmurovke. Strecha je pyramidálna, pokrytá šindľom. Na veži je jednoduchý trojramenný kríž. Vo zvonici sú zavesené tri zvony a to z roku 1769, 1771 a 1996. Namiesto posledného tu pôvodne visel zvon z roku 1835, ktorý bol ale poškodený (prestrelený) a stratil zvuk. Preto bol namiesto neho odliaty nový.

 

Zdroj: www.drevenechramy.sk 

 

POZRI TIEŽ:

Gréckokatolícky drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, Hunkovce

Neveľký drevený chrám v Hunkovciach bol postavený koncom 18. stor. uprostred cintorína. Tento malý chrám bol dostačujúci pre vtedajší počet obyvateľov. Je zasvätený Ochrane

Drevený chrám sv. Michala archanjela, Ladomirová (UNESCO)

Drevený gréckokatolícky chrám v Ladomirovej patrí k architektonicky najhodnotnejším a najreprezentatívnejším chrámom východného obradu na Slovenskej strane Karpát.

Gréckokatolícky drevený chrám svätého Bazila Veľkého, Krajné Čierno

Krajné Čierno je filiálku starobylej farnosti Ladomirová. Drevený chrám bol v obci postavený v r.1730. Zasvätený je sv. Bazilovi Veľkému – jednému z najvýznamnejších