Gréckokatolícky drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, Korejovce

Filiálny chrám v Korejovciach, v okrese Svidník, bol postavený v roku 1764. Zasvätený je Ochrane Presvätej Bohorodičky.

Obec spolu s chrámom bola počas 2. sv.vojny, v roku 1944, veľmi poškodená, hlavne strecha, ktorá sa pri výbuchu zlomila a spadla. Takisto aj cárske dvere boli poškodené výbuchom. Následne, po skončení vojny, bol v roku 1947 chrám opravovaný. Čo sa týka stavebného hľadiska ide o trojdielny, trojpriestorový, trojvežový chrám s troma krížmi. Postavený je na kamennom základe, ktorý sa k západnej časti zvyšuje. Chrámová konštrukcia je klasická zrubová. Veža má stĺpovú konštrukciu. Nad každou z troch cibuliek na veži je osadený ozdobný trojramenný kríž. Strecha je pokrytá ručne štiepanými šindľami.

Ikonostas má netypickú štvorradovú architektúru, pričom sú ikony poskladané na štyroch poschodiach. Pravdepodobne pochádza z pôvodného dreveného chrámu v Krajnej Bystrej, ktorý dnes už neexistuje. Ikony z druhého radu - radu sviatkov a tretieho apoštolského radu pochádzajú z 18. stor .

Prvý rad je stiesnený, preto prvá ikona sv. archanjela Michala je osadená šikmo presne tak ako aj tretia ikona sv. Onufria, ktorá tu vôbec nepatrí. Druhá v hlavnom rade je ikona Bohorodičky Hodigitrie a ikona Krista Učiteľa tu nie je, lebo je umiestnená uprostred tretieho apoštolského radu. Diakonské dvere nie sú osadené krídlami. Cárske dvere sú dvojkrídlové, vybavené šiestimi medailónmi (4 evanjelisti a Zvestovanie). Nad hlavným radom je umiestnený tretí apoštolský rad.

Druhý rad sviatkov je rozložený po stenách, na severnej a južnej strane. Je tu aj piaty rad ikon, a to ikona Mandylion, ikona Ochrany Presvätej Bohorodičky, ktorá mala byť v hlavnom rade ako štvrtá v poradí a ikona ležiaceho svätca so šelmami. Ikonostas prešiel v rokoch 1999 - 2002 celkovým reštaurovaním. Na južnej strane od chrámu je postavená samostatná drevená zvonica. Osadená je na podmurovke. Strecha je pyramidálna, pokrytá šindľom. Na veži je jednoduchý, trojramenný kríž. Vo zvonici sú zavesené tri zvony a to z roku 1769, 1771 a 1996. Namiesto posledného tu pôvodne visel zvon z roku 1835, ale ten bol poškodený (prestrelený) a stratil zvuk a bol namiesto neho odliaty nový.

 

Zdroj: www.drevenechramy.sk