kostolik mikulašova

Gréckokatolícky drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky (Mikulášová)

Gréckokatolícky drevený kostolík Mikulášova, ktorý je zasvätený Ochrane Presvätej Bohorodičky pochádzajúci z roku 1730, bol pôvodne postavený v obci Mikulášová. V roku 1931 ho premiestnili do skanzenu  - Múzea ľudovej architektúry v Bardejovských Kúpeľoch.

Trojdielny zrubový objekt s cenným ikonostasom z 18. storočia sa pýši zaujímavou vonkajšou farebnou dekoratívnou výzdobou.  Zariadenie dreveného kostola z Mikulášovej, ikonostas a ďalšie voľné ikony pochádzajú z čias výstavby objektu, teda z 1. polovice 18. storočia.

 Foto: Jano Štovka, MQEP
Foto: Jano Štovka, MQEP

Ikony ikonostrasu ako Pieta nad žertveníkom, oltárny obraz Ochrana Bohorodičky z roku 1734, Apoštoský rad  sú významným dokladom o premene charakteru karpatskej ikony. Premeny sa uskutočnili pod vplyvom miestnych etnických a náboženských pomerov, na kultúrnej hranici Východu a Západu. Pre potreby cirkvi slúžil kostol až do roku 1926, kedy si obyvatelia Mikulášovej začali stavať nový, murovaný kostol. Novostavbu budovali v bezprostrednej blízkosti dreveného kostola, ktorý od toho času začal chátrať a prekážať novej stavbe.

V súčasnosti je kostolík súčasťou Bardejovských Kúpeľov a je súčasťou expozície Šariškého múzea- Múzea ľudovej architektúry v Bardejove.   V roku 2005 bol kostol zrekonštruovaný vrátane štýlovej drevenej ohrady s dvoma bránkami, ktorý pridali počas rekonštrukcie. V interiéri sa stále nachádza pôvodný ikonostras.

Zdroj: www.drevenechramy.sk