Gréckokatolícky drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, Nižný Komárnik

Pôvodný drevený gréckokatolícky chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky bol postavený pravdepodobne v polovici 18. stor. (niektoré zdroje uvádzajú rok 1788).

Počas 1. svetovej vojny bol značne poškodený a postupne odstránený v 60. rokoch 20. stor. Terajší drevený chrám bol postavený v roku 1938 a znova zasvätený Ochrane Presvätej Bohorodičky. Tento chrám je zrejme jediný na území Slovenska, ktorý pomáhal zrealizovať profesionálny architekt. Na konci 2. svetovej vojny, v roku 1944 bola celá obec kompletne zničená a chrám poškodený. Po skončení vojny v roku 1946 bol opravený a ďalšie veľké opravy boli realizované v polovici 60. rokov.

Stavba chrámu je trojdielna, trojpriestorová s troma vežami. Všetky tri sú ukončené ozdobnými kovanými krížmi totožného tvaru – iba nad loďou je väčší. Stavba je postavená na kamennom základe a jeho konštrukcia je zrubová. Zaujímavosťou chrámu je, že má dva vchody, jeden v južnej strany priamo do svätyne a jeden zo západnej strany do predsiene.

Ikonostas možno datovať do začiatku až polovice 19. stor. Predpokladá sa, že niektoré ikony pochádzajú z pôvodného ikonostasu prvého chrámu asi z polovice 18. stor. Má netypickú trojradovú architektúru. Chýba druhý rad sviatkov, proroci sú rozmiestnení vybočene nad ikonostasom. Prvý hlavný rad tvoria ikony sv. biskupa Mikuláša, Bohorodičky Hodigitrie, Krista Učiteľa a ikona Ochrany Presvätej Bohorodičky (Pokrov). Namiesto diakonských dverí sú iba otvory. Cárske dvere sú dvojkrídlové, osadené iba štyrmi medailónmi evanjelistov. Nad cárskymi dverami je Posledná večera. Tretí, apoštolský rad obsahuje ikony jednotlivých apoštolov a uprostred je ikona Krista Veľkňaza. Vrch ikonostasu je ukončený jednoramenným krížom, kde po jeho stranách je Bohorodička a sv. evanjelista Ján. Ikonostas bol reštaurovaný v rokoch 2002 - 2005. Chrám bol komplexne reštaurovaný v rokoch 2003 - 2004.Na severnej strane chrámu je postavená drevená zvonica stĺpovej konštrukcie. Vo zvonici sa v súčasnosti nachádza jeden zvon. Zvonica nebola reštaurovaná. V roku 2003 bola zvonku natretá.

Zdroj: www.drevenechramy.sk