Gréckokatolícky drevený chrám Prenesenia ostatkov sv. Mikuláša, Ruská Bystrá

Vyhľadávanou turistickou atraktivitou drobnej dedinky Ruská Bystrá situovanej v najvýchodnejšej časti Zemplína je prekrásny drevený kostolík z prvej polovice 18. storočia zapísaný do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Chrám bol postavený v roku 1730 a zasvätený Preneseniu ostatkov sv. Mikuláša. Charakteristický je dvoma vežami, jednou väčšou, masívnejšou, druhou malou, pričom obe majú cibuľovité vrcholy, na ktorých sú osadené trojramenné kríže. Táto drevená trojdielna zrubová stavba pozostáva z oltárnej miestnosti, lode a podvežia. Oltárna miestnosť má polygonálny (6-uholníkový) tvar. Strecha je šindľová. Jej takmer pravidelný valbový tvar pripomína tradičné roľnícke domy, no odlišujú ju vežičky. Chrám sa vypína na vŕšku nad obcou. Okrem pôvabného zovňajšku sa hrdí i očarujúcim interiérom, v ktorom dominuje barokový ikonostas, ktorý rozmermi nekorešponduje s vnútorným priestorom chrámu. Pôvodne bol ikonostas navrhnutý pre inú cerkov. Ide o veľmi hodnotné umelecké dielo a za osobitnú zmienku stojí ikona Ukrižovania na prestole, ktorá prešla komplexnou reštauráciou.

Zdroj: www.drevenechramy.sk