Drevený chrám Uličské Krivé. Foto: Jano Štovka

Gréckokatolícky drevený chrám sv. archanjela Michala, Uličské Krivé

Súčasný drevený Chrám sv. archanjela Michala v Uličskom Krivom bol postavený v roku 1718 pravdepodobne na mieste pôvodného staršieho chrámu. Počas druhej svetovej vojny, v roku 1944, bol kostolík značne poškodený.

Architektonické riešenie chrámu vyvoláva dojem masívnosti. Ide o zrubovú stavbu, ktorá je postavená na nízkom kamennom základe. Chrám je trojdielny, trojpriestorový, dvojvežový, osadený dvomi jednoduchými kovovými trojramennými krížmi. Vo veži sú zavesené tri zvony, z toho jeden zo začiatku 19. stororočia, konkrétne z roku 1811.

 Drevený chrám Uličské Krivé. Foto: Jano Štovka
Drevený chrám Uličské Kri...

Vnútornému zariadeniu chrámu jednoznačne dominuje bohato vyrezávaný päťradový ikonostas, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Ikonostas pochádza z 18. storočia, pričom niektoré ikony sú už zo 16. a 17. storočia. Hlavný rad obsahuje ikony sv. biskupa Mikuláša, Bohorodičky Hodigitrie, Krista Učiteľa a ikonu sv. archanjela Michala. V hlavnom rade sú uprostred dvojkrídlové cárske dvere, kde je netypicky zobrazených spolu dvanásť medailónov Jesseho stromu, teda Kristov rodokmeň.

Ikonostas bol reštaurovaný v roku 1988 a znova osadený v roku 1991.

Drevený chrám v obci Uličské Krivé má na bočných stenách aj niektoré vzácnejšie ikony, ako napríklad ikony sv. archanjela Michala a Bohorodičky Hodigitrie s klejmou zo 16. a 17. storočia, ktoré tvorili pravdepodobne výzdobu staršieho chrámu. Z tohto obdobia pochádza aj Mandylion na parapete.

Zaujímavosťou chrámu sú maľované ostenia s ikonami sv. Bazila Veľkého a sv. Jána Zlatoustého.

 

Zdroj: www.drevenechramy.sk

 

POZRI TIEŽ:

Miniskanzen Ulič

Jedinečný miniskanzen, ktorý vyrástol v parku pri obecnom úrade hneď vedľa hlavnej cesty, skrátka obísť nemôžete. Tvoria ho zmenšené modely starých drev...

Národný park Poloniny

Národný park Poloniny je najvýchodnejším slovenským národným parkom a do siete slovenských národných parkov pribudol v roku 1997. Je lokalizovaný na slovensko-poľsko-ukrajinskom