topola 3

Gréckokatolícky drevený chrám sv. Michala Archanjela, Topoľa

Malá obec Topoľa leží v okrese Snina, v oblasti Národného parku Poloniny. Začiatkom 19. storočia sa v tejto obci v rodine vtedajšieho gréckokatolíckeho kňaza narodila významná národná i kultúrna postava, Alexander Duchnovič.

Topoľa má v súčasnosti dva chrámy – starší drevený Chrám sv. Michala Archanjela z roku 1700 a novší murovaný, zasvätený sv. Petrovi a Pavlovi, ktorý bol postavený v roku 1994.

Gréckokatolícky drevený chrám sv. Michala Archanjela je trojdielnou, trojpriestorovou, jednovežovou stavbou. Konštrukcia chrámu je zrubová, postavená na nízkom kamennom základe. Jeho mohutná strecha tvorí opticky jednoliaty objekt.

 Drevený chrám sv. Michala Archanjela v Topoli. Foto: Jano Štovka, MQEP
Drevený chrám sv. Michala A...

Veža má strechu v tvare zrezanej pyramídy, je pokrytá šindľami a osadená pôdorysne menším telom vežičky s trojramenným krížom. Vo veži boli pôvodne zavesené tri zvony, ktoré boli neskôr prenesené do samostatnej zvonice pri chráme, až nakoniec skončili v novom murovanom chráme.

Ikonostas (NKP), pochádzajúci z polovice 18. storočia, vyniká svojou pestrosťou farieb. Ikony má rozmiestnené na štyroch poschodiach.

Súčasťou areálu Chrámu sv. Michala Archanjela je aj samostatne stojaca drevená zvonica, ktorá bola postavená v 20. storočí. Zvonica má jednoduchú stĺpovú konštrukciu a je postavená na kamennom základe. Celá strecha veže je pokrytá šindľami a v jej čelnej časti je umiestnený jednoduchý jednoramenný kríž. V súčasnosti je prázdna.

V starom chráme sa dnes už pravidelne neslúži.

 

Zdroj: www.drevenechramy.sk, Wikipedia, obec Topoľa

 

POZRI TIEŽ:

Národný park Poloniny

Národný park Poloniny je najvýchodnejším slovenským národným parkom a do siete slovenských národných parkov pribudol v roku 1997. Je lokalizovaný na slovensko-poľsko-ukrajinskom

Drevený chrám sv. Michala Archanjela, Ruský Potok

Uprostred obce Ruský Potok bol v r. 1740 postavený pôvodne gréckokatolícky drevený chrám. Je pod patronátom sv. archanjela Michala. Od r. 2000 je prevedený na Pravoslávnu cirkev. Zo

Vodárenská nádrž Starina

Na území národného parku Poloniny leží vodná nádrž Starina. Zásobuje pitnou vodou takmer celé východné Slovensko a je najväčšou nádržou na pitnú vodu v strednej Európe. Okrem