Gréckokatolícky drevený chrám svätého archanjela Michala, Inovce

NEPOSEDNÝ KOSTOL

V obci Inovce v najvýchodnejšej časti Slovenska v okrese Sobrance je kostolík síce mladší a jeden z najmenších, ale jeho história je vďaka pamätným zápisom lepšie zmapovaná.

Cerkov sv. Michala archanjela získali Inovčania ako dar. V neďalekých Baškovciach už svojimi rozmermi nevyhovovala, postavili si murovanú cerkov a tú drevenú darovali do Inoviec. Stalo sa to v roku 1836. Nadšení Inovčania postavili cerkov pekne na najvyššom bode dediny, na vrchole kopca nad cintorínom, aby bo viditeľný z diaľky. Len čo však prišla zima – a tie vedia byť v týchto končinách poriadne tuhé s veľkou nádielkou snehu – cerkov osirela. Veriaci, čo ako sa snažili, nedokázali sa vydriapať po šmykľavom svahu až k dverám cerkvi. A tak na jar chrám znovu rozobrali a preložili na dnešné miesto. Pre veriacich to bolo poučenie, že sa netreba veľmi vyvyšovať.

Zaujímavosťou tohto kostolíka je netypický ikonostas, na ktorom pre malé rozmery chrámu chýbajú niektoré charakteristické prvky a tradične umiestňované ikony. V areáli kostolíka sa nachádza malá drevená zvonička s jednoduchou konštrukciou. Na svahu za chrámom leží cintorín a celý areál dotvárajú mohutné lipy. Návštevu tohto chrámu si môžete dohodnúť na obecnom úrade.

Zdroj: www.terraincognita.sk, www.drevenechramy.sk