Gréckokatolícky drevený chrám svätého archanjela Michala, Nová Sedlica (Humenné)

Pred vyše 250 rokmi, v roku 1764, bol v obci Nová Sedlica v okrese Snina postavený drevený kostolík zasvätený sv. Michalovi archanjelovi. Datovanie možno určiť zo znakov gréckej alfabety, ktoré sú vyryté nad vstupnými dverami kostolíka.

V obci Nová Sedlica bol kostolík situovaný na vyvýšenine v blízkosti terajšieho cintorína. Vplyvom času a klimatických podmienok bol na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov vo veľmi zlom technickom stave. Z tohto dôvodu sa veriaci rozhodli postaviť si nový murovaný chrám. Riešením uchovania pôvodného dreveného kostolíka bolo jeho premiestnenie do Expozície ľudovej architektúry a bývania Vihorlatského múzea v Humennom v rokoch 1972 – 1974. Pôvodne gréckokatolícky chrám je v súlade s cirkevným kánonom aj dnes orientovaný pozdĺžnou osou v smere východ – západ, pričom oltárna časť (svätyňa) je na východnej strane. Po transfere do Humenného bol jediným chrámom humenskej pravoslávnej cirkevnej obce. V súčasnosti sa v ňom konajú príležitostné obrady niekoľkokrát v roku.

Z architektonického hľadiska ide o zrubovú stavbu na kamennej podmurovke s drevenou šindľovou strechou. Hlavným stavebným materiálom zrubu je jedľové drevo. Chrám je trojdielny, trojpriestorový, trojvežový s troma krížmi. Nad každým z trojice vnútorných priestorov je veža ukončená železným krížom. Najvyššia sa nachádza nad vstupnou časťou, ľudovo nazývanou babinec. Nad ním je situované medzipodlažie, tzv. chórus, z ktorého je možné po rebríku vystúpiť do zvonice. Najväčším priestorom je centrálne umiestnená chrámová loď. Priestor pre kňaza, svätyňa, je od ostatných častí oddelený pôvodným barokovým ikonostasom. Predstavuje najvýraznejší architektonicky a výtvarne zdobený prvok interiéru. Ikony sú usporiadané do niekoľkých významovo nadväzujúcich, nad sebou usporiadaných radov. Podstatnú časť svätyne chrámu zaberá originálny oltár. Oltár zakrýva baldachýn podopretý štyrmi stĺpmi, ktoré sú zdobené motívmi viniča.

 

Zdroj: www.regionzemplin.sk

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Hotel Zelená Lagúna ****17.15 km
Rekreačné stredisko MH BYSTRÁ1.29 km
Hotel Zelená Lagúna ****17.15 km
Hotel Kamei18.75 km
Astronomické observatórium na Kolonickom sedle25.57 km
Ranč Zaľubova26.22 km