krajné čierno

Gréckokatolícky drevený chrám svätého Bazila Veľkého, Krajné Čierno

Grékokatolický drevený chrám svätého Bazila Veľkého bol postavený v roku 1730 v obci Krajné čierno a je zasvätený  jednému z najvýznamnejších východných svätcov sv. Bazilovi Veľkému.

Drevený chrám je osadený na kamennom základe a je charakteristický pre svoju trojdielnu, trojpriestorovú architektúru s trojramennými krížami na vrchole každej veže. V chráme sa nachádza zvon z roku 1876.

V Chráme sv. Bazila Veľkého sa nachádza krásny Ikonostras netypický pre svoju štvorradovu architektúrou  so zachovalými ikonami zo 17.stor. - z čias výstavby chrámu.

V prvom rade Ikonostrasu sa nezriedkavo nachádza päť sakrálnych ikon: Nanebovstúpenie Pána, sv. biskup Mikuláš, Bohorodička Hodigitria, Kristus Učiteľ, sv. Bazil Veľký.  Druhý rad je rad sviatkov s významnou ikonou Poslednej večere. Tretí apoštolský rad obsahuje šesť ikon a uprostred je ikona Krista Veľkňaza. Štvrtý rad je rad prorokov pozostávajúcich šiestich osobitných medailónov s dvojicami postáv. Ikonostas je ukončený klasickým spôsobom, Ukrižovaním Krista s Máriou a sv. apoštolom Jánom. Ako najvzácnejšia ikona je ikona Snímanie z kríža na prestole vo svätyni zo 17. stor.

 Foto: Jano Štovka
Foto: Jano Štovka

V roku 2000 – 2005 sa uskutočnilo reštaurovanie celého ikonostasu. V súčasnosti Drevený chrám v Krajnom Čiernom patril medzi sto najohrozenejších pamiatok sveta a vďaka tomu sa v roku 2000 – 2004 sa podarili získať finančné prostriedky na opravu chrámu.

ZDROJ: www.drevenechramy.sk