Kalná Roztoka kostolík
image_37(1)

Gréckokatolícky drevený chrám svätého Jána Krstiteľa, Kalná Roztoka

Obec Kalná Roztoka ležiaca na severovýchodnom cípe Slovenska sa hrdí vzácnou kultúrnou pamiatkou, malebným zrubovým kostolíkom zasväteným sv. Jánovi Krstiteľovi. Už na prvý pohľad sa líši od ostatných drevených kostolíkov. Nie je typicky celý drevený ale jeho steny sú natreté hlinou a obielené vápnom, vďaka čomu budí dojem murovanej stavby s drevenou strechou a vežičkou. Aj keď tento zásah do stavby narušil jeho autentickosť, kúzlo nestranil ba práve naopak stavba skutočne nadobudla starobylý vzhľad, ktorý je dotvorený priľahlou drevenou zvonicou a ohrádkou obkolesujúcou celý areál.

 Foto: Jano Štovka, MQEP
Foto: Jano Štovka, MQEP

Chrám bol postavený v roku 1750 a podobne ako mnohé drevené kostoly v oblasti má zrubovú konštrukciu a vežičku s trojramenným krížom a pozostáva zo svätyne, chrámovej lode a predsiene. Omietnutý je vápnom nielen z exteriéru, ale aj z interiéru v snahe uchrániť chrám pred nepriaznivým počasím. Vo vnútri kostola sa nachádza hodnotný ikonostas zo sedemnásteho storočia s piatimi radmi ikon. V 19. storočí prešiel chrám prvou rekonštrukciou a ďalšia prebehla medzi rokmi 2002 až 2004. V blízkosti chrámu stojí drevená zvonica, v ktorej sú dva zvony z dvadsiateho storočia. Reštaurovaná bola krátko pred pádom socializmu.

V kombinácii s okolitým nádherným vidieckym prostredím je návšteva kostolíka v Kalnej Roztoke naplňujúcim zážitkom.

Zdroj: www.drevenechramy.sk