Kalná Roztoka kostolík

Gréckokatolícky drevený chrám svätého Jána Krstiteľa, Kalná Roztoka

Obec Kalná Roztoka ležiaca na severovýchodnom cípe Slovenska sa hrdí vzácnou kultúrnou pamiatkou, malebným zrubovým kostolíkom zasväteným sv. Jánovi Krstiteľovi.

Tento chrám sa už na prvý pohľad líši od ostatných drevených kostolíkov – nie je typicky celý drevený, ale jeho steny sú natreté hlinou a obielené vápnom, vďaka čomu budí dojem murovanej stavby s drevenou strechou a vežičkou.

Aj keď tento zásah do stavby narušil jeho autentickosť, kúzlo nestratil, ba práve naopak, stavba skutočne nadobudla starobylý vzhľad, ktorý je dotvorený priľahlou drevenou zvonicou a ohrádkou obkolesujúcou celý areál.

 Gréckokatolícky drevený chrám svätého Jána Krstiteľa, Kalná Roztoka. Foto: Jano Štovka, MQEP
Gréckokatolícky drevený ch...

Gréckokatolícky drevený chrám svätého Jána Krstiteľa bol postavený v roku 1750 a podobne ako mnohé drevené kostoly v oblasti má zrubovú konštrukciu a vežičku s trojramenným krížom.

Pozostáva zo svätyne, chrámovej lode a predsiene. Omietnutý je vápnom nielen z exteriéru, ale aj v interiéri, a to v snahe uchrániť chrám pred nepriaznivým počasím. Vo vnútri kostola sa nachádza hodnotný ikonostas zo 17. storočia s piatimi radmi ikon

V 19. storočí prešiel chrám prvou rekonštrukciou a ďalšia prebehla medzi rokmi 2002 až 2004. Blízka drevená zvonica, v ktorej sú dva zvony z 20. storočia, bola reštaurovaná krátko pred pádom socializmu.

V kombinácii s okolitým nádherným vidieckym prostredím je návšteva kostolíka v Kalnej Roztoke naplňujúcim zážitkom.

 

Zdroj: www.drevenechramy.sk

 

POZRI TIEŽ:

Národný park Poloniny

Národný park Poloniny je najvýchodnejším slovenským národným parkom a do siete slovenských národných parkov pribudol v roku 1997. Je lokalizovaný na slovensko-poľsko-ukrajinskom

Snina

Okres, ktorý sa nachádza v najvýchodnejšej časti Slovenska. Miesto, kde uvidíte drevené sakrálne stavby, ktoré tu zanechala byzantská a rímska kultúra...

Zemplínske Hámre – múzeum a náučný chodník

Obec Zemplínske Hámre leží v doline Barnovho potoka a je vzdialená 5 km od mesta Snina. Je výnimočná svojim múzeom, Hámorským náučným chodníkom s technickými pamiatkami a tiež je významným východiskovým miestom na túry vo Vihorlatských vrchoch.