Brežany

Gréckokatolícky drevený chrám svätého Lukáša, Brežany

Ojedinelý drevený chrám v Brežanoch bol postavený v roku 1727. Zasvätený je sv. evanjelistovi Lukášovi.

Spočiatku boli všetci obyvatelia obce Brežany gréckokatolíci, avšak v 50. rokoch prešli na západný obrad kvôli rôznym pravoslavizačným snahám. Chrám zostal vo vlastníctve gréckokatolíckej cirkvi, užívajú ho však rímskokatolicki veriaci. Chrámový objekt je zo stavebného hľadiska trojdielny, trojmiestny, jednovežový s dvoma krížmi. Loď a svätyňa má zrubovú konštrukciu, veža stĺpovú. Strecha je v tvare pyramídy. Prekrytá je šindľami.

Na vrchole osadený ozdobný trojramenný kríž je svojím tvarom jedným z najkrajších zo všetkých chrámov eparchie.

 Foto: Jano Štovka, MQEP
Foto: Jano Štovka, MQEP

Vchod do chrámu je zo západnej strany cez otvorenú predsieň. Loď a svätyňa má horizontálne poukladané trámy. Medzery medzi jednotlivými trámami sú zašpárované a vybielené. V súčasnosti sú vo veži zavesené dva zvony.

 Foto: Milan Kapusta
Foto: Milan Kapusta

Chrám bol sčasti reštaurovaný v roku 1999 a tiež v roku 2001. Vnútorné zariadenie chrámu pochádza z prvej polovice 18. storočia, ikonostas z roku 1733. Je štvorradový na štyroch poschodiach. Prvý rad obsahuje ikony sv. biskupa Mikuláša, Bohorodičky Hodigitrie, Krista Učiteľa a ikonu sv. evanjelistu Lukáša. Druhý rad sviatkov má namiesto ikony Poslednej večere Mandylion. Tretí apoštolský rad obsahuje v strede ikonu Krista Veľkňaza spolu s Bohorodičkou a sv. Jánom Krstiteľom. Štvrtý rad prorokov tvorí dvanásť ikon. Výnimočné je vypustenie klasického Ukrižovania alebo aspoň kríža, ktorým sa bežne uprostred hore ukončuje ikonostas a jeho zakončenie skloneným Mandylionom.

Z mobiliára treba uviesť oltár s obrazom Korunovanie Bohorodičky (1782), bočný oltár s obrazom Pieta a bočný oltár s obrazom Krista (2. polovica 18. storočia). Za zmienku stojí aj ikona Árona vnútri diakonských (služobných) dverí.

 

Zdroj: Wikipedia, Brežany, www.drevenechramy.sk

 

POZRI TIEŽ:

Legendarium 2019: Cestuj, zbieraj nálepky a vyhraj!

Viac ako 100 tipov na výlety, príbehy legiend v komikse a možnosť zbierať súťažné nálepky počas cestovania. Opäť je tu LEGENDARIUM! Pokračovanie obľúbeného projektu pre celé rodiny, vďaka ktorému sa počas leta rozhodne nebudete nudiť.

Prešov

Metropolou severovýchodného Slovenska, ktoré v sebe skrýva jedinečnosť a kultúrnu zmes Slovákov, Poliakov, Ukrajincov a Rusínov, je PREŠOV, mesto s bohatou minulosťou a dynamickou súčasnosťou.

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Hotel Dukla Prešov9.82 km
Camp ZLATÉ KOPYTO16.91 km
Hotel Dukla Prešov9.82 km
Horský hotel Javorná16.43 km
Rekreačné zariadenie Zelený Breh16.79 km
Camp ZLATÉ KOPYTO16.91 km