galery_image_346

Gréckokatolícky drevený chrám svätého Lukáša

Ojedinelý drevený chrám v Brežanoch bol postavený v r.1727. Zasvätený je sv. evanjelistovi Lukášovi. Spočiatku boli všetci obyvatelia obce gréckokatolíci, avšak v 50. rokoch prešli na západný obrad kvôli rôznym pravoslavizačným snahám. Chrám zostal vo vlastníctve Gréckokatolíckej cirkvi, užívajú ho však rímskokatolicki veriaci. Chrámový objekt je zo stavebného hľadiska trojdielny, trojmiestny, jednovežový s dvoma krížmi. Loď a svätyňa má zrubovú konštrukciu, veža stĺpovú. Strecha je v tvare pyramídy. Prekrytá je šindľami. Na vrchole osadený ozdobný trojramenný kríž je svojim tvarom jedným z najkrajších zo všetkých chrámov eparchie. Vchod do chrámu je zo západnej strany cez otvorenú predsieň. Loď a svätyňa má horizontálne poukladané trámy. Medzery medzi jednotlivými trámami sú zašpárované a vybielené. V súčasnosti sú vo veži zavesené dva zvony. Chrám bol sčasti reštaurovaný v r.1999 a tiež v r.2001. Vnútorné zariadenie chrámu pochádza z prvej polovice 18. stor., ikonostas z r.1733. Je štvorradový na štyroch poschodiach. Prvý rad obsahuje ikony sv. biskupa Mikuláša, Bohorodičky Hodigitrie, Krista Učiteľa a ikonu sv. evanjelistu Lukáša. Druhý rad sviatkov má namiesto ikony Poslednej večere Mandylion. Tretí apoštolský rad obsahuje v strede ikonu Krista Veľkňaza spolu s Bohorodičkou a sv. Jánom Krstiteľom. Štvrtý rad prorokov tvorí dvanásť ikon. Výnimočné je vypustenie klasického Ukrižovania alebo aspoň kríža, ktorým sa bežne uprostred hore ukončuje ikonostas a jeho zakončenie skloneným Mandylionom. Z mobiliára treba uviesť oltár s obrazom Korunovanie Bohorodičky (1782), bočný oltár s obrazom Pieta, bočný oltár s obrazom Krista (2. polovica 18. stor.). Za zmienku stojí ikona Árona vnútri diakonských (služobných) dverí. Zdroj: www.drevenechramy.sk

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Hotel Dukla Prešov9.82 km
Camp ZLATÉ KOPYTO16.91 km
Hotel Dukla Prešov9.82 km
Horský hotel Javorná16.43 km
Rekreačné zariadenie Zelený Breh16.79 km
Camp ZLATÉ KOPYTO16.91 km