príkra

Gréckokatolícky drevený chrám svätého Michala, Príkra

Drevený filiálny chrám v Príkrej bol postavený v roku 1777. Za patróna a ochrancu chrámu bol zvolený sv. archanjel Michal.

V tridsiatych rokoch 20. storočia bol prenesený o niekoľko desiatok metrov vyššie od pôvodného miesta. Zo stavebného hľadiska ide o trojdielnu, trojpriestorovú, trojvežovú stavbu s troma krížmi. Konštrukcia je zrubová, veža stĺpová. Vstup je zo západnej strany do predsiene.

Chrám je postavený na zvýšenom kamennom základe, ktorý vyrovnáva sklon terénu západným smerom. Vstup je po viacerých schodoch. Strecha veže je pyramidálna. Na vrchu má cibuľkový tvar. Pôvodne tu boli tri zvony, z toho jeden s hmotnosťou 200 kg. Dnes sú vo veži zavesené tiež tri zvony, z toho jeden z roku 1759. Osobitným prvkom je prekrytie strešných priestorov medzi vežou a loďou a medzi loďou a svätyňou.

 Foto: Jano Štovka, MQEP
Foto: Jano Štovka, MQEP

Ikonostas má štvorradovú architektúru na štyroch poschodiach. Pochádza z 18. storočia, pričom niektoré ikony sú zo 17. storočia. Prvý hlavný rad pozostáva z ikon sv. biskupa Mikuláša, Bohorodičky Hodigitrie, Krista Učiteľa a sv. archanjela Michala. Diakonské dvere nie sú osadené krídlom. Cárske dvojkrídlové dvere obsahujú šesť medailónov, na ktorých sú štyria evanjelisti a výjavy Zvestovania. Nasleduje druhý rad sviatkov v strede s ikonou Poslednej večere a tretí rad vytvorený z ikon apoštolov, ktoré sú predelené v strede ikonou Krista Veľkňaza. Štvrtý rad prorokov pozostáva z desiatich medailónov. Vrch ikonostasu tvorí Ukrižovanie. Po stranách sú postavy Bohorodičky a sv. evanjelistu Jána. Hodnotná je aj ikona sv. biskupa Mikuláša zo 16. storočia.

Gréckokatolícky drevený chrám svätého Michala v Príkrej bol obnovovaný v roku 1902 a tiež v rokoch 1946 – 1947. Súčasný vzhľad chrámu je výsledkom obnovy realizovanej v rokoch 2001 – 2002.

 

Zdroj: www.drevenechramy.sk

 

POZRI TIEŽ:

Drevený gréckokatolícky Chrám sv. Mikuláša, Bodružal (UNESCO)

Klenot medzi cerkvami - drevený chrám sv. Mikuláša je jedným z najstarších a najkrajších drevených chrámov na Slovensku. Trojdielna zrubová stavba s bohato členenou šindľovou strechou a troma vežami bola postavená v r.1658 a v roku 2008 bola spolu s ďalšími siedmimi drevenými kostolíkmi zo slovenských Karpát zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Duklianske bojisko a pamätník na Dukle

Pamätník Československej armády na Dukle je národná kultúrna pamiatka pripomínajúca spoločnú operáciu sovietskych a česko-slovenských vojsk o Dukliansky priesmyk, ktorá sa tu odohrala na jeseň v roku 1944.

Drevený chrám sv. Michala archanjela, Ladomirová (UNESCO)

Drevený gréckokatolícky chrám v Ladomirovej patrí k architektonicky najhodnotnejším a najreprezentatívnejším chrámom východného obradu na Slovenskej strane Karpát.