Dreveny chram Šemetkovce. foto Jano Štovka_1

Gréckokatolícky drevený chrám svätého Michala, Šemetkovce

Na návrší za obcou Šemetkovce bol v roku 1752 vystavaný drevený gréckokatolícky chrám. Zasvätený bol sv. archanjelovi Michalovi.

V čase druhej svetovej vojny bol chrám poškodený. K jeho obnove došlo po roku 1945. Chrám je trojdielny, trojpriestorový, trojvežový s troma krížmi. Postavený je na nízkom základe z lámaného kameňa. Vstup je zo západnej časti do predsiene. Konštrukcia je zrubová, na veži stĺpová. Zaujímavosťou tohto chrámu je pomerne úzka hlavná veža. Strecha chrámu aj jeho veže sú pokryté šindľom.

Dominantou interiéru je ikonostas, ktorý je päťradovej architektúry na piatich poschodiach. Pochádza z polovice 18. storočia, okrem radu sviatkov a apoštolského radu, ktoré pochádzajú z konca 17. storočia. Reštaurovanie začalo v roku 2005 a pokračuje sa v ňom.

 Foto: Jano Štovka, MQEP
Foto: Jano Štovka, MQEP

Cárske dvere sú dvojkrídlové, osadené šiestimi medailónmi štyroch evanjelistov a Zvestovania. Prvý hlavný rad obsahuje ikony sv. biskupa Mikuláša, Bohorodičky Hodigitrie, Krista Učiteľa a sv. archanjela Michala. Druhý rad sviatkov obsahuje spolu jedenásť ikon v strede s Poslednou večerou. Tretí apoštolský rad obsahuje ikony apoštolov v strede s Kristom Veľkňazom. Štvrtý rad prorokov pozostáva celkovo z jedenástich medailónov. Uprostred je na trojramennom kríži Ukrižovanie. Zachoval sa aj piaty rad. Pod ikonou Krista Učiteľa je ikona sv. Petra a Pavla s chrámom uprostred nich.

Reštaurovanie exteriéru prebehlo okolo roku 2001. Severozápadne od chrámu je postavená masívna drevená zvonica na vyvýšenom základe z kameňa (NKP). Konštrukcia je stĺpová. Na vrchu je osadený kríž s trojramenným jednoduchým krížom. Vo zvonici sú zavesené tri zvony.

 

Zdroj: Wikipedia, www.drevenechramy.sk

Titulná foto: Jano Štovka, MQEP

 

POZRI TIEŽ:

Drevený chrám sv. Michala archanjela, Ladomirová (UNESCO)

Drevený gréckokatolícky chrám v Ladomirovej patrí k architektonicky najhodnotnejším a najreprezentatívnejším chrámom východného obradu na Slovenskej strane Karpát.

Skanzen vo Svidníku

Národopisná expozícia v prírode – Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku, sústreďuje mnoho najtypickejších pamiatok ľudovej architektúry charakteristických pre túto kultúru.

Gréckokatolícky drevený chrám svätého Bazila Veľkého, Krajné Čierno

Krajné Čierno je filiálku starobylej farnosti Ladomirová. Drevený chrám bol v obci postavený v r.1730. Zasvätený je sv. Bazilovi Veľkému – jednému z najvýznamnejších

Gréckokatolícky drevený chrám svätej Paraskevy, Nová Polianka (Svidník)

Ozdobou jedinečného svidníckeho skanzenu na severovýchode Slovenska je drevený kostolík z Novej Polianky. Kostolík pochádza z roku 1766 a pôvodne bol...