Dreveny chram Šemetkovce. foto Jano Štovka_1

Gréckokatolícky drevený chrám svätého Michala, Šemetkovce

Na návrší za obcou bol vystavaný drevený gréckokatolícky chrám v roku 1752. Zasvätený bol sv. archanjelovi Michalovi.

V čase druhej svetovej vojny bol chrám poškodený. K jeho obnove došlo po roku 1945. Chrám je trojdielny, trojpriestorový, trojvežový s troma krížmi. Postavený je na nízkom základe z lámaného kameňa. Vstup je zo západnej časti do predsiene. Konštrukcia je zrubová, u veže stĺpová. Zaujímavosťou tohto chrámu je pomerne úzka hlavná veža. Strecha chrámu aj jeho veže sú pokryté šidľom. Dominantou interiéru je ikonostas , ktorý je päťradovej architektúry na piatich poschodiach. Pochádza z polovice 18. stor., okrem radu sviatkov a apoštolského radu, ktoré pochádzajú z konca 17. stor. Reštaurovanie začalo v roku 2005 a pokračuje sa v ňom.

 Foto: Jano Štovka, MQEP
Foto: Jano Štovka, MQEP

Cárske dvere sú dvojkrídlové, osadené šiestimi medailónmi štyroch evanjelistov a Zvestovania. Prvý hlavný rad obsahuje ikony sv. biskupa Mikuláša, Bohorodičky Hodigitrie, Krista Učiteľa, sv. archanjela Michala. Druhý rad sviatkov obsahuje spolu jedenásť ikon v strede s Poslednou večerou. Tretí apoštolský rad obsahuje ikony apoštolov v strede s Kristom Veľkňazom. Štvrtý rad prorokov pozostáva celkom z jedenástich medailónov. Uprostred je na trojramennom kríži Ukrižovanie. Zachoval sa aj piaty rad, pod ikonou Krista Učiteľa je ikona sv. Petra a Pavla s chrámom uprostred nich. Reštaurovanie exteriéru prebehlo okolo roku 2001. Severozápadne od chrámu je postavená masívna drevená zvonica na vyvýšenom základe z kameňa (NKP). Konštrukcia je stĺpová. Na vrchu je osadený kríž s trojramenným jednoduchým krížom. Vo zvonici sú zavesené tri zvony.

Zdroj: Wikipedia, www.drevenechramy.sk