Gréckokatolícky drevený chrám svätého Mikuláša, Kožuchovce (Košice)

Na nádvorí Východoslovenského múzea v Košiciach stojí drevený kostolík, ktorý sem priniesli v roku 1927 z Kožuchoviec okresu Svidník.

Gréckokatolícky drevený chrám svätého Mikuláša z Kožuchoviec je trojpriestorový kostolík haličsko-karpatského typu pochádzajúci z roku 1741. Kostolík má okrem lode a svätyne ešte tretí priestor – priestor pre ženy, tzv. babinec. Okrem kostola sa na nádvorí múzea nachádza takisto vzácna drevená zvonica z obce Mineraľnoje Zakarpatskej Ukrajiny.

Vzhľadom na to, že v múzeu nebol priestor na správne umiestnenie kostola, je poloha chrámu v ňom neobvyklá – je postavený v smere severozápad – juhovýchod. Všetky sakrálne stavby ale boli stavané tak, aby bol vchod zo západu a svätyňa na východ.

Zvláštnu pozornosť si zasluhuje bohatá ľudová maľba z roku 1785, ktorou je vyzdobená celá svätyňa a loď kostolíka, zo zariadenia interiéru kantorská lavica, svietniky a drevený luster, ktoré sú pôvodné.

V interiéri sa nachádzal aj ikonostas, ktorý však v 90. rokoch museli zatvoriť a ikony presťahovať do budovy medzi umelecko-historické zbierky. Kostolík totiž v 50. a 60. rokoch natreli protipožiarnym náterom a neskorším rozborom sa zistilo, že tento náter obsahuje karcinogénne prvky, takže prístup do objektu je pre verejnosť zakázaný.

 

Zdroj: www.drevenechramy.sk, www.kosice.dnes24.sk