Gréckokatolícky drevený chrám svätého Mikuláša, Kožuchovce (Košice)

Na nádvorí Východoslovenského múzea v Košiciach stojí drevený kostolík, ktorý sem priniesli v roku 1927 z Kožuchoviec okresu Svidník.

Nakoľko mu však na pôvodnom mieste hrozil zánik, pristúpilo sa k jeho preneseniu. Trojpriestorový kostolík haličsko-karpatského typu pochádza z roku 1741. Kostolík má okrem lode a svätyne ešte tretí priestor – priestor pre ženy, tzv. babinec. Okrem kostola sa na nádvorí múzea nachádza ešte i vzácna drevená zvonica z obce Mineraľnoje na Zakarpatskej Ukrajine.

Jeho poloha v múzeu je neobvyklá, keďže je postavený v smere severozápad-juhovýchod a všetky sakrálne stavby boli stavané tak, aby vchod bol zo západu a svätyňa na východe. Avšak ako exponát múzea nebol priestor na jeho správne umiestnenie.

Zvláštnu pozornosť si zasluhuje bohatá ľudová maľba z roku 1785, ktorou je vyzdobená celá svätyňa a loď kostolíka, zo zariadenia interiéru kantorská lavica, svietniky a drevený luster, ktoré sú pôvodné. V interiéri sa nachádzal aj ikonostas, ktorý však v deväťdesiatych rokoch museli zatvoriť a ikony presťahovať do budovy medzi umelecko-historické zbierky. Kostolík totiž v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch natreli protipožiarnym náterom a neskorším rozborom sa zistilo, že tento náter obsahuje karcinogénne prvky, takže prístup do objektu nie je možné umožniť verejnosti.

Zdroj: www.drevenechramy.sk, www.kosice.dnes24.sk

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Hotel Dukla Prešov29.54 km
Rekreačné zariadenie Zelený Breh24.93 km
Ranč Zaľubova29.12 km
Hotel Dukla Prešov29.54 km