Chram sv. Paraskievy, Dobroslava: Foto: Jano Štovka (MQEP)

Drevený Chrám svätej Paraskievy, Dobroslava

Drevený chrám v Dobroslave v okrese Svidník vznikol na začiatku 18. storočia, v roku 1705.

Gréckokatolícky chrám zasvätený svätej Paraskieve je postavený na pôdoryse gréckeho kríža. Ide o jediný chrám takto vybudovaný na území Slovenska.

 Foto: Jano Štovka, MQEP
Foto: Jano Štovka, MQEP

Pôvodný chrám bol jednoloďový. Prestavaný bol v roku 1880 a neskôr v roku 1932 boli k objektu pripojené dve bočné kaplnky, ktoré mu dali súčasný vzhľad. Súčasná stavba je kvôli svojmu tvaru v podstate päťdielna, hoci zachováva klasické členenie predsieň – loď – svätyňa. Chrám je postavený na kamennom základe.

Chrám je charakteristický troma nerovnako vysokými kupolami, ktoré sú zakončené vežami s baňami. Najvzácnejšou pamiatkou interiéru je ikonostas z 18. storočia.

Ikonostas má päťradovú architektúru, s ikonami umiestnenými na piatich poschodiach s námetmi z Nového zákona, postavami apoštolov, prorokov a iných svätcov.

Chrám sv. Paraskievy je súčasťou Karpatskej drevenej cesty, ktorá predstavuje vyše 300 km výnimočného putovania po takmer 50 objektoch drevenej sakrálnej ľudovej architektúry slovensko-poľského pohraničia.

 

POZRI TIEŽ:

Objavte kraj pod Duklou

Putovanie regiónom má silnú atmosféru a pripomína vojnovú históriu, ktorá sa už nesmie opakovať. Zároveň tu objavíte nádherné skvosty, zaujímavú architektúru a čarovnú prírodu, ktoré sú výbornou kombináciou na poznávanie tohto kúta Prešovského kraja.

Sedem faktov o Kraji kultúrnych pamiatok

Nielen krásna príroda je to, čo láka turistov. Prešovský kraj sa môže hrdiť aj prívlastkom Kraj kultúrnych pamiatok.