Vyšná Komárnik

Gréckokatolícky drevený chrám svätých Kozmu a Damiána, Vyšný Komárnik

Prvý gréckokatolícky chrám bol v obci postavený okolo polovice 18. stor. a zasvätený bol sv. Kozmovi a Damiánovi. Zachoval sa až do začiatku 20. stor., kedy bol pravdepodobne zničený počas 1. svetovej vojny.

Druhý chrám vznikol na pôvodnom mieste, rovnakého zasvätenia v roku 1924. Stavba chrámu je zrubovej konštrukcie, veža stĺpovej konštrukcie. Postavená je na nízkom kamennom základe. Chrám je trojdielny, trojpriestorový, trojvežový s troma kovovými krížmi. Pôvodne bol vo veži jeden zvon z roku 1909, dnes sú vo veži zavesené štyri zvony. Vchod je zo západnej strany cez predsieň. Chýba v ňom chór. Čo sa týka pôdorysu najširšia je chrámová loď.

 Foto: Jano Štovka, MQEP
Foto: Jano Štovka, MQEP

Zaujímavosťou tohto chrámu sú vysoké okná vo svätyni a chrámovej lodi. Ikonostas má štvorradovú architektúru, na štyroch poschodiach. Ikony sú novšie, zrejme z čias výstavby tohto druhého chrámu, s výnimkou ikony sv. biskupa Mikuláša v prvom rade a zrejme i nadstavcov pre medailóny prorokov. V prvom rade sú štyri hlavné ikony: sv. biskup Mikuláš, Bohorodička Hodigitria, Kristus Učiteľ a ikona sv. Kozmu a Damiána. Diakonské dvere nie sú osadené krídlami. Cárske dvojkrídlové dvere sú osadené šiestimi medailónmi, štyrmi evanjelistami a dvoma výjavmi Zvestovania. Nasleduje druhý rad sviatkov, v strede s ikonu Poslednej večere. V treťom rade ikonostasu sú ikony jednotlivých apoštolov, kde uprostred je ikona Krista Veľkňaza. Štvrtý rad prorokov tvoria dve trojice medailónov, osadených v rezaných zdobených a zlátených medailónoch. Vrch ikonostasu je ukončený Ukrižovaním s ikonami Bohorodičky a sv. evanjelistu Jána. Celý ikonostas bol obnovený v roku 2006.

 

Zdroj: www.drevenechramy.sk