Vyšná Komárnik

Gréckokatolícky drevený chrám svätých Kozmu a Damiána, Vyšný Komárnik

Prvý gréckokatolícky chrám bol v obci Vyšný Komárnik postavený okolo polovice 18. storočia a zasvätený bol sv. Kozmovi a Damiánovi. Zachoval sa až do začiatku 20. storočia, kedy bol pravdepodobne zničený počas 1. svetovej vojny.

Druhý chrám vznikol na pôvodnom mieste, rovnakého zasvätenia, v roku 1924. Stavba chrámu je zrubovej konštrukcie, veža stĺpovej konštrukcie. Postavená je na nízkom kamennom základe. Chrám je trojdielny, trojpriestorový, trojvežový s troma kovovými krížmi. Pôvodne bol vo veži jeden zvon z roku 1909, no dnes sú vo veži zavesené už štyri zvony. Vchod je zo západnej strany cez predsieň. Chýba v ňom chór. Čo sa týka pôdorysu, najširšia je chrámová loď.

 Foto: Jano Štovka, MQEP
Foto: Jano Štovka, MQEP

Zaujímavosťou chrámu sv. Kozmu a Damiána vo Vyšnom Komárniku sú vysoké okná vo svätyni a chrámovej lodi.

Ikonostas má štvorradovú architektúru na štyroch poschodiach. Ikony sú novšie, zrejme z čias výstavby tohto druhého chrámu, s výnimkou ikony sv. biskupa Mikuláša v prvom rade a zrejme i nadstavcov na medailóny prorokov. V prvom rade sú štyri hlavné ikony: sv. biskup Mikuláš, Bohorodička Hodigitria, Kristus Učiteľ a ikona sv. Kozmu a Damiána. Diakonské dvere nie sú osadené krídlami. Cárske dvojkrídlové dvere sú osadené šiestimi medailónmi, štyrmi evanjelistami a dvoma výjavmi Zvestovania. Nasleduje druhý rad sviatkov, v strede s ikonou Poslednej večere. V treťom rade ikonostasu sú ikony jednotlivých apoštolov, kde uprostred je ikona Krista Veľkňaza. Štvrtý rad prorokov tvoria dve trojice medailónov osadených v rezaných zdobených a zlátených medailónoch. Vrch ikonostasu je ukončený Ukrižovaním s ikonami Bohorodičky a sv. evanjelistu Jána. Celý ikonostas bol obnovený v roku 2006.

 

Zdroj: www.drevenechramy.sk

 

POZRI TIEŽ:

Vojenský cintorín Vyšný Komárnik

Obec Vyšný Komárnik pravdepodobne vznikla v rokoch 1573 – 1600. V katastri vystupuje Dukliansky priesmyk, ktorý zohral v oboch svetových vojnách významnú strategickú úlohu pri

Duklianske bojisko a pamätník na Dukle

Pamätník Československej armády na Dukle je národná kultúrna pamiatka pripomínajúca spoločnú operáciu sovietskych a česko-slovenských vojsk o Dukliansky priesmyk, ktorá sa tu odohrala na jeseň v roku 1944.

Gréckokatolícky drevený chrám svätého Michala, Príkra

Drevený filiálny chrám bol postavený v r. 1777. Za patróna a ochrancu chrámu bol zvolený sv. archanjel Michal. V tridsiatych rokoch 20. stor. bol prenesený o niekoľko desiatok metrov

Drevený gréckokatolícky Chrám sv. Mikuláša, Bodružal (UNESCO)

Klenot medzi cerkvami - drevený chrám sv. Mikuláša je jedným z najstarších a najkrajších drevených chrámov na Slovensku. Trojdielna zrubová stavba s bohato členenou šindľovou strechou a troma vežami bola postavená v r.1658 a v roku 2008 bola spolu s ďalšími siedmimi drevenými kostolíkmi zo slovenských Karpát zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.