presov

Gréckokatolícky katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa

Pôvodne gotický jednoloďový kostol sv. Jána Krstiteľa bol v 17. storočí spojený s minoritským kláštorom a v 18. storočí barokovo prestavaný do súčasnej podoby. V 1. polovici 14. storočia bola postavená na južnom okraji Prešova budova mestského špitála, ku ktorej bola ešte v tom istom storočí pristavená menšia kaplnka. Na jej mieste začali stavať v roku 1429 nový špitálsky kostol zasvätený Panne Márii. V tom čase sa tento kostol nachádzal mimo prvých mestských hradieb a až neskôr po ich presunutí sa dostal do vnútorného areálu mesta.

Po nástupe reformácie sa špitálsky kostol, uvádzaný v písomnostiach pod názvom ecclesiae hospitalensis, stal kostolom evanjelického slovenského obyvateľstva Prešova. Spomedzi celého radu slovenských evanjelických kazateľov, ktorí v ňom počas 14 desaťročí pôsobili, je potrebné spomenúť spisovateľa a historika Jakuba Jakobea (1591 – 1645), autora cenného diela Slzy, vzdychy a prosby slovenského národa (vyšlo v Levoči 1642) a prvých dejín Slovákov Viva gentis Slavonicae delineatio (Živý náčrt slovenského národa, Levoča 1642).

Po nariadení panovníka Leopolda I. bol kostol v roku 1673 odovzdaný reholi minoritov, ktorí prišli do Prešova v tom istom roku. Okrem kostola dostali do vlastníctva aj nemocnicu – špitál. Kostol patril od roku 1818 gréckokatolíckemu biskupstvu. V roku 1846 bol chrám zásluhou druhého prešovského gréckokatolíckeho biskupa Jozefa Gaganca (1793 – 1870) upravovaný pre potreby východného rítu. Bol upravený oltár, vytvorený ikonostas, biskupský trón, kazateľnica a kanonické lavice.

Pod chrámom je rozsiahla krypta. V nej sú pochovaní piati biskupi, kanonici, členovia rádu minoritov a jezuiti.

V 50. rokoch bol chrám daný do užívania pravoslávnej cirkvi, keď bola v Československu zrušená gréckokatolícka cirkev. Naspäť sa jej vrátil v roku 1968, po znovuobnovení gréckokatolíckej cirkvi. V rokoch 1977 – 1980 sa pristúpilo k jeho generálnej renovácii, ale k rozsiahlejšej rekonštrukcii celého komplexu došlo až v rokoch 1994 – 1995.

Nepochybne najvýznamnejšou udalosťou v histórii katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa i biskupského paláca, ako aj celej gréckokatolíckej diecézy bola návšteva pápeža Jána Pavla II. dňa 2. júla 1995, keď vykonával oficiálnu návštevu Slovenskej republiky v dňoch 30. 6. – 3. 7. 1995.

 

Zdroj: Švorc, P.: Sprievodca po historickom Prešove. Universum. 2006. Prešov. ISBN 80-89046-35-5., www.presov.sk 

 

POZRI TIEŽ:

Konkatedrála sv. Mikuláša

Stavba monumentálneho farského chrámu Konkatedrála sv. Mikuláša bola ukončená v roku 1515. Napriek viacerým stavebným úpravám a veľkému požiaru v roku 1788 si neskorogotická stavba

Ortodoxná synagóga v Prešove

Interiér synagógy zdobia nádherné ornamentálne maľby, vďaka čomu patrí synagóga k najkrajším na Slovensku. Stále sa využíva ako modlitebňa. Popri tom funguje i ako múzeum s expozíciou Múzea židovskej kultúry.

NKP Solivar

SOLIVAR na východe Slovenska je historicky najvýznamnejším soľným ložiskom s množstvom zachovalých technických pamiatok súvisiacich s ťažbou soli. Už v stredoveku tu vyvierali

Šarišský hrad

Šarišský hrad patrí k najrozsiahlejším stredovekým hradom na Slovensku. Jeho celková zastavaná plocha prevyšuje 2,7 hektára. Je postavený na Šarišskom vrchu nad mestečkom

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Hotel Dukla Prešov0.12 km
Camp ZLATÉ KOPYTO24.61 km
Hotel Dukla Prešov0.12 km
Rekreačné zariadenie Zelený Breh8.67 km
Horský hotel Javorná17.77 km
Camp ZLATÉ KOPYTO24.61 km
Ranč Zaľubova24.86 km