Gréckokatolícky kostol Vyšný Svidník

Na konci 18. stor, približne v r.1785 až 1800 sa začalo s výstavbou murovaného chrámu vo Vyšnom Svidníku. Chrám je postavený v neskorobarokovom štýle a je farským chrámom. Pravdepodobne nebol postavený v celosti, ako ho poznáme dnes, ale najprv bola postavená kaplnka, ktorá je teraz svätyňou chrámu, potom veža a nakoniec loď chrámu. Je zasvätený sv. Paraskeve prepodobnej, aj keď staré schematizmy uvádzajú ako patrocínium sv. Paraskevu mučenicu. Pred ním tu už zaiste stál drevený chrám. Z pokolenia na pokolenie sa zachovala správa, že na mieste, kde stojí náš dnešný gréckokatolícky farský chrám, sa spájali dve rieky: Ondava s Ladomírkou. V sútoku týchto dvoch riek sa utopila dcéra poľského grófa, ktorý sídlil so svojim vojskom vo Svidníku. Na túto pamiatku dal spolu s veriacimi postaviť nablízku rieky malý oltár, neskôr malú kaplnku (dnes miesto v chráme pri žertveníku). V tom istom období začali s výstavbou väčšieho oltára (dnes hlavný oltár chrámu) a neskôr k nemu pribudovali loď a predchrám. K majetku gréckokatolíckej farnosti patrí aj malá kaplnka Panny Márie postavená po ľavej strane (príchod z mesta) neďaleko chrámu. Postavená bola v r.1954. V strede mesta stála drevená socha sv. Jána Nepomúckeho. Vedenie mesta rozhodlo, že sochu treba premiestniť na iné miesto. Veriaci ju premiestnili na kopček pred chrámom. Keďže socha bola značne poškodená, v r.1954 veriaci rozhodli, že na tom mieste postavia kaplnku a umiestnia do nej sochu Panny Márie. http://www.fara.sk/svidnik/index.html

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Slnečný majer, Stebnícka Huta26.09 km
Penzión Polianka16.10 km
Hotel Bellevue Bardejov24.43 km
Rekreačné stredisko FALKO DANOVÁ24.59 km
Slnečný majer, Stebnícka Huta26.09 km