Gréckokatolícky kostol Vyšný Svidník

Na konci 18. storočia, približne v roku 1785 až 1800 sa začalo s výstavbou murovaného chrámu vo Vyšnom Svidníku.

Gréckokatolícky kostol je postavený v neskorobarokovom štýle a je farským chrámom. Pravdepodobne nebol postavený v celosti ako ho poznáme dnes, ale najprv bola postavená kaplnka, ktorá je teraz svätyňou chrámu, potom veža a nakoniec loď chrámu.

Kostol je zasvätený sv. Paraskeve prepodobnej, aj keď staré schematizmy uvádzajú ako patrocínium sv. Paraskevu mučenicu.

Z pokolenia na pokolenie sa zachovala správa, že na mieste, kde stojí dnešný gréckokatolícky farský chrám, sa spájali dve rieky, Ondava s Ladomírkou, v sútoku ktorých sa utopila dcéra poľského grófa, ktorý sídlil so svojím vojskom vo Svidníku. Na túto pamiatku dal spolu s veriacimi postaviť nablízku rieky malý oltár a neskôr malú kaplnku (dnes miesto v chráme pri žertveníku). V tom istom období začali s výstavbou väčšieho oltára (dnes hlavný oltár chrámu) a neskôr k nemu pribudovali loď a predchrám.

K majetku gréckokatolíckej farnosti patrí aj malá kaplnka Panny Márie postavená po ľavej strane (príchod z mesta) neďaleko chrámu. Na jej mieste kedysi stála socha sv. Jána Nepomúckeho, ktorá bola ale značne poškodená, na základe čoho sa v roku 1954 veriaci rozhodli, že na jej mieste postavia kaplnku a umiestnia do nej sochu Panny Márie.

 

Zdroj: www.svidnik.fara.sk