Historická radnica, Levoča. Zdroj: Informačná kancelária mesta Levoča
Historická radnica, Levoča. Zdroj: Informačná kancelária mesta Levoča

Historická radnica v Levoči

K architektonicky najtypickejším stavbám levočského námestia patrí, okrem chrámu sv. Jakuba, budova radnice. Mestská rada tu rozhodovala nielen o osudoch mesta a jeho obyvateľov, ale i o osudoch celého okolia.Výstavné priestory sa počas storočí stali svedkami mnohých dôležitých rozhodnutí a stretnutí.

Budova vznikla pravdepodobne okolo polovice 15. storočia a prešla mnohými stavebnými úpravami až do dnešnej podoby, ktorá je výsledkom prestavby v rokoch 1893 – 95. V bývalej radnici dnes sídli Spišské múzeum s pútavými expozíciami. Expozícia v radnici je venovaná dejinám mesta Levoča – jeho počiatkom, rozvoju, dobe rozkvetu i súčasnosti. Diela historického a umelecko – historického charakteru sú kombinované s ukážkami bohatej cechovej produkcie. Stále expozičné priestory dopĺňa výstavná sieň pre tematické a príležitostné výstavy. V roku 2000 boli výstavné priestory obohatené o „Malú výstavnú sieň“, kde sú verejnosti predstavované výstavy študijného a komorného rázu, s netradičným prístupom k vystaveným dielam.

Historická radnica patrí k najnavštevovanejším expozíciám v Levoči . Je zaujímavá nielen z hľadiska historického architektonického, či ako muzeálna expozícia. Je priestorom, kde sa verejnosť stretáva so zaujímavými ľuďmi nielen na vernisážach výstav ale aj na koncertoch či odborných prednáškach z úspešného cyklu „Pohľady do minulosti“.

Otváracie hodiny a ďalšie informácie: www.spisskemuzeum.com.

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Ranč Čajka16.17 km
Camp ZLATÉ KOPYTO25.13 km
Hotel Kontakt27.16 km
Hotel Hubert **** Vital Resort28.91 km
Camp ZLATÉ KOPYTO25.13 km
Hotel Kontakt27.16 km
Grandhotel Praha27.67 km
CROCUS Kežmarské Žľaby28.19 km
Hotel Hubert **** Vital Resort28.91 km