Historická radnica, Levoča. Zdroj: Informačná kancelária mesta Levoča

Historická radnica v Levoči

K architektonicky najtypickejším stavbám levočského námestia patrí okrem Chrámu sv. Jakuba budova radnice. Mestská rada tu rozhodovala nielen o osudoch mesta a jeho obyvateľov, ale i o osudoch celého okolia. Výstavné priestory sa počas storočí stali svedkami mnohých dôležitých rozhodnutí a stretnutí.

Stavba vznikla pravdepodobne okolo polovice 15. storočia. Dnešnú podobu nadobudla po prestavbe v rokoch 1893 – 1895, ktorej autormi boli Fridrich Schulek a Benedik Jaumann.

 Historická radnica v Levoči. Foto: Jakub Šnajder, fotosúťaž Choď a foť
Historická radnica v Levoči...

V bývalej radnici dnes sídli Spišské múzeum s pútavými expozíciami. V radnici je výstava venovaná dejinám mesta Levoča – jeho počiatkom, rozvoju, dobe rozkvetu i súčasnosti. Diela historického a umelecko-historického charakteru sú kombinované s ukážkami bohatej cechovej produkcie.

Stále expozičné priestory dopĺňa výstavná sieň na tematické a príležitostné výstavy. V roku 2000 boli výstavné priestory obohatené o „Malú výstavnú sieň”, kde sú verejnosti predstavované výstavy študijného a komorného rázu, s netradičným prístupom k vystaveným dielam.

Historická radnica patrí k najnavštevovanejším expozíciám v Levoči. Je zaujímavá nielen z hľadiska historického, architektonického či ako muzeálna expozícia, ale je tiež priestorom, kde sa verejnosť stretáva so zaujímavými ľuďmi, a to či už v rámci vernisáží, koncertov alebo na odborných prednáškach z úspešného cyklu „Pohľady do minulosti”.

 

Otváracie hodiny a ďalšie informácie nájdete TU

 

Zdroj: www.spisskemuzeum.com

Titulná foto: Informačná kancelária mesta Levoča