Podolinec_Renesančná zvonica_FOTO: Jano Štovka (MQEP)

Historické centrum mesta Podolínec

Mestská pamiatková rezervácia s historickým námestím, farský kostol so stredovekými maľbami, mestské hradby, piaristický kláštor s kostolom. To všetko je súčasťou nádhernej siluety mestečka Podolínec.

Podtatranské mesto Podolínec je z historického hľadiska jedno z najkrajších stredoeurópskych miest. Rád piaristov mu pripisoval taký veľký význam, že ho nazval Atény nad Popradom.

Keď poodhrnieme pláštik dejín a sfúkneme z nich prach, ktorý so sebou prinášajú ubiehajúce roky, nájdeme mesto bohaté na históriu, kultúru, mesto opradené legendami, mesto, ktoré zažilo obrovský hospodársky rozmach a na druhej strane mesto skúšané živelnými pohromami, požiarmi, morom, povodňami, hladom, zemetrasením. Napriek všetkému toto mesto prežilo, zo všetkého sa zotavilo a do bohatých dejín Spiša sa zapísalo zlatými a nezmazateľnými písmenami.

 Foto: Jano Štovka, MQEP
Foto: Jano Štovka, MQEP

Pôvodné osídlenie mesta malo tvar šošovky, ktorú pretínala cesta do Poľska. Na severnom okraji mesta bol postavený v polovici 17. storočia kláštor a kostol piaristov, ktorý sa zapojil do obranného systému mesta. Za blokmi domov námestia sa vytvoril druhý a neskorý tretí uličný okruh.

Ústrednou dominantou mestskej pamiatkovej rezervácie v Podolínci je komplex Kostola Nanebovzatia Panny Márie a renesančnej zvonice. Kostol je veľmi starý, pochádza z 13. storočia a v priebehu dejín bol viackrát prestavaný. V jeho interiéri sa zachovali pôsobivé stredoveké fresky a vzácny historický inventár. Vo zvonici, ktorá stojí hneď vedľa kostola, sa nachádzajú dva staré gotické zvony.

Podolínska zvonica patrí k najvýznamnejším kultúrnym pamiatkam Slovenska a dostala sa i na slovenskú poštovú známku zo série „Krásy našej vlasti”.

Slnečné hodiny

V meste sa na veži kláštora Piaristov s kostolom zachovali štyri vertikálne slnečné hodiny na každej svetovej strane. Tieto hodiny sú neúplné, bez číselníka a číslic. Sú kruhového tvaru s kovovou tyčou ukazovateľa. Umiestnenie hodín zo všetkých svetových strán kostola je výnimočné, no sú už v značne poškodenom stave.

 Slnečné hodiny: Lucia Mihoková
Slnečné hodiny: Lucia Mihok...

 

Zdroj: mesto Podolínec, Wikipedia

Titulná foto: Jano Štovka, MQEP

 

POZRI TIEŽ:

Ľubovniansky hrad a skanzen

V minulosti sa hrad preslávil stretnutiami kráľov aj väznením Mórica Beňovského. Dnes žije podujatiami a pestrými expozíciami. Pod hradom sa rozprestiera skanzen ľudovej dediny a stredoveký vojenský tábor.

Spišská Belá a Strážky

V severnej časti Popradskej kotliny leží starobylé spišské mestečko Spišská Belá. V tomto meste žil kedysi Jozef Maximilián Petzval. Najznámejším jeho objavom bolo vynájdenie objektívu, vďaka ktorému sa môžeme fotografovať. Zaujímavosťou je aj to, že vo vesmíre krúži planétka s menom Petzval, alebo že na Mesiaci po ňom pomenovali kráter. Mestom vedie historická cesta s 20. zastaveniami pri najvýznamnejších historických pamiatkach, vybavená informačnými panelmi a maľovanou mapou..

Evanjelické lýceum a knižnica v Kežmarku

Evanjelické lýceum v Kežmarku je kultúrnou pamiatkou s bohatou históriou. Pôsobilo a študovalo tu množstvo osobností slovenských i európskych dejín – mnohí z nich sa stali významnými

Kežmarský hrad

Mestský hrad s početnými expozíciami, známy aj ako východisko prvého turistického výletu do Vysokých Tatier. Súčasťou je expozícia historických vozidiel, hasičskej techniky i historická lekáreň.

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Nestville Taberna8.85 km
Penzión VILA PETRA ***9.32 km
Motorest Goral9.51 km
Reštaurácia v mlyne9.57 km
Reštaurácia pod vežou9.61 km
Nestville apartments8.80 km
Penzión VILA PETRA ***9.32 km
Hotel Familia11.77 km
Penzión Gurmen12.34 km
Goralský dvor - Haligovce12.89 km