Podolinec_Renesančná zvonica_FOTO: Jano Štovka (MQEP)

Historické centrum mesta Podolínec

Mestská pamiatková rezervácia s historickým námestím, farský kostol so stredovekými maľbami, mestské hradby, piaristický kláštor s kostolom. To všetko je súčasťou nádhernej siluety mestečka Podolínec.

Podtatranské mesto Podolínec je z historického hľadiska jedno z najkrajších stredoeurópskych miest. "Keď poodhrnieme pláštik dejín a sfúkneme z nich prach, ktorý so sebou prinášajú ubiehajúce roky, nájdeme mesto bohaté na históriu, kultúru, mesto opradené legendami, mesto, ktoré zažilo obrovský hospodársky rozmach a na druhej strane mesto skúšané živelnými pohromami, požiarmi, morom, povodňami, hladom, zemetrasením. Napriek všetkému toto mesto prežilo, zo všetkého sa zotavilo a do bohatých dejín Spiša sa zapísalo zlatými a nezmazateľnými písmenami." Rád piaristov mu pripisoval taký veľký význam, že ho nazval Atény nad Popradom.

 Foto: Jano Štovka, MQEP
Foto: Jano Štovka, MQEP

Ústrednou dominantou mestskej pamiatkovej rezervácie v Podolínci je komplex Kostola Nanebovzatia Panny Márie a renesančnej zvonice. Kostol je veľmi starý, pochádza z 13. storočia a v priebehu dejín bol viackrát prestavaný. V jeho interiéri sa zachovali pôsobivé stredoveké fresky a vzácny historický inventár. Vo zvonici, ktorá stojí hneď vedľa kostola sa nachádzajú dva staré gotické zvony. Podolínska zvonica patrí k najvýznamnejším kultúrnym pamiatkam Slovenska a dostala sa i na slovenskú poštovú známku zo série „Krásy našej vlasti“.

Pôvodné osídlenie mesta malo tvar šošovky, ktorú pretínala cesta do Poľska. Na severnom okraji mesta bol postavený v polovici 17. storočia kláštor a kostol piaristov, ktorý sa zapojil do obranného systému mesta. Za blokmi domov námestia sa vytvoril druhý a neskorý tretí uličný okruh. 

Zdroj: mesto Podolínec, Wikipedia

Foto: Jano Štovka (MQEP)

 

Pozri tiež:

Súťaž: Cestopis z Kraja kultúrnych pamiatok

Súťaž pre všetky deti, ktoré rady cestujú. Cestopis z Kraja kultúrnych pamiatok

Ľubovniansky hrad a skanzen

V minulosti sa hrad preslávil stretnutiami kráľov aj väznením Mórica Beňovského. Dnes žije podujatiami a pestrými expozíciami. Pod hradom sa rozprestiera skanzen ľudovej dediny a stredoveký vojenský tábor.

Evanjelické lýceum a knižnica v Kežmarku

V lýceu v 16. – 20. stor. študovali mnohé osobnosti slovenského národa. Súčasťou budovy je najväčšia školská historická knižnica v strednej Európe, tvorí ju 150 000 zväzkov kníh vrátane vzácnych originálov diel a rukopisov.

Kežmarský hrad

Mestský hrad s početnými expozíciami, známy aj ako východisko prvého turistického výletu do Vysokých Tatier. Súčasťou je expozícia historických vozidiel, hasičskej techniky i historická lekáreň.

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Koliba Studnička Vyšné Ružbachy5.59 km
Ranč Čajka16.35 km
Reštaurácia KÚPELE ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka16.74 km
Hotel Kontakt20.47 km
Hotel Hubert **** Vital Resort29.68 km
Koliba Studnička Vyšné Ružbachy5.59 km
Wellness Grandhotel Strand Vyšné Ružbachy5.59 km
CROCUS Kežmarské Žľaby18.42 km
Hotel Kontakt20.47 km
Grandhotel Praha21.71 km