historicky_cintorin_kezmarok

Historický cintorín v Kežmarku

Neďaleko nového evanjelického kostola sa nachádza kežmarský historický cintorín. Bol založený v časoch protireformácie – protestanti museli svojich mŕtvych pochovávať mimo mestských hradieb – tak vznikol v roku 1674 dnešný cintorín. Postupne sa rozširoval a od konca 18. storočia doň boli pochovávaní aj katolíci. Do začiatku 20. storočia sa uchoval zvyk klásť katolíkov do hrobov na ľavej strane, kým protestanti odpočívali v hroboch na pravej strane.

Najstarší náhrobný kameň pochádza z roku 1691 a patrí obchodníkovi Žigmundovi Reinischovi. Z roku 1709 sú hroby popravených kežmarských predstaviteľov Jakuba Kraya a Martina Lányho, účastníkov protihabsburského povstania – hrob tretieho povstalca Toporcera sa nezachoval. Na cintoríne odpočíva aj Dr. Vojtech Alexander s rodinou. Cintorín je zapísaný v zozname pamiatok východného Slovenska.

 

Zdroj: www.kezmarok.net

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Reštaurácia Fontána0.29 km
Kežmarská reštaurácia0.29 km
Reštaurácia Severka0.34 km
Hotel Club***0.38 km
Penzión Andrea0.43 km
Hotel Club***0.38 km
Penzión U Jakuba0.45 km
Penzión Gardoš0.90 km
Boutique Hotel Hviezdoslav****1.04 km
Tatraview House5.16 km