00010332T

Hrabkovské zlepence

Prírodná pamiatka Hrabkovské zlepence sa rozprestiera v katastri obce Hrabkov na ploche 0,87 ha. Chránené územie sa nachádza uprostred intenzívne využívanej poľnohospodárskej krajiny.

Povrch Hrabkovských zlepencov tvoria bralá a jemnozrnné pieskovce. Bralá rozprestierajúce sa v chránenej oblasti umožnili zachovanie rastlinných zvyškov (telá rastlín), ako aj zvyškov živočíchov (schránky živočíchov). Tento fakt svedčí o výlučne morskom pôvode okolitej krajiny.

Skalné útvary prírodnej pamiatky vystupujú ako krajinársky pôsobivá dominanta. Odkrytý geologický profil má náučnú hodnotu pre poznanie stavby podložia Širockej brázdy.

Hrabkovské zlepence majú vysokú náučnú hodnotu pre všetkých milovníkov paleontológie.

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Turistická ubytovňa Mladosť16.10 km
Penzión u Šimona16.50 km
Garni Hotel VELICKÝ ZÁMOČEK16.50 km
Penzión Opál16.50 km
Hotel AVALANCHE***16.50 km
Kaštieľ Péchy10.06 km
Villa Bella14.32 km
Turistická ubytovňa Mladosť16.10 km
Penzión Opál16.50 km
Hotel AVALANCHE***16.50 km