Hrad Brezovička

Hrad Brezovička

Hrad Brezovička

Hrad Brezovička – Hamborek sa nachádza na východnom okraji Levočských vrchov, na vrchole hrebeňa Zámčisko – Várhegy (kóta 806) vybiehajuceho z dlhého chrbta na sever, asi 2 km smerom na juhozápad od obce Brezovička.

Obec Brezovička založili na zákupnom práve v polovici 13. storočia. V r. 1307 tu Berzeviczyovci postavili nad cestou spájajúcou Spiš so Šarišom kláštor- hrad. Obec patrila panstvu Torysa  a v r. 1316 pri deľbe Toryského panstva pripadla Kokošovi (spolu s Jánom to boli synovia grófa Rikolfa, pochádzajúceho z Berzeviczyovcov) . Kokoš zabil šľachtica Teodora , syna spišského grófa Arnolda. Za vraždu je v r. 1307 odsúdený k zaplateniu 200 mariek (asi 38 kg striebra) peňažnej pokuty, ku založeniu 6 kláštorov a 4 000 omšových základín za „dušspasenie“ zavraždeného Frederika. Jedným z kláštorov  bol aj kartuziánsky  kláštor vo vtedajšom Haynburgu (v lokalite Koscilek) .

S touto skutočnosťou je spojená prvá písomná zmienka o obci a to z r. 1320.

No hrad sa spomína oveľa skôr. Hamborek bol pôvodný názov obce do roku 1948 a bol odvodený od nemeckého „ham“ – výbežok a „burg“ – hrad, teda v preklade „Hrad na výbežku“. Hrad Brezovička sa v historických prameňoch spomína len dvakrát a to v roku 1316 a 1329. Jeho vznik možno datovať okolo roku 1300 a zánik asi začiatkom druhej polovice 15. storočia.

Zrúcaniny stredovekého hrad z 13.-14.storočia sa nachádzajú v nadmorskej výške 775m. V 15.storočí bol hrádok v rukách bratríkov a v roku 1458 sa ho zmocnil Šebastian z Rozhanoviec. Hrad zanikol pravdepodobne v 2.polovici 15.storočia.

Hrádok mal oválno-eliptický pôdorys. V južnej časti stála veža, po ktorej je dnes viditeľný kráter s priemerom 5,4m. Okrúhla murovaná obranná veža s priemerom asi 5 – 6 metrov, bola z južnej strany chránená valom s dvoma priekopami širokými 14-18m a hlbokými 2,2-3,5m. Z vežou sa predpokladá, že mohol nachádzať ďalší objekt – hradný palác.
Dnes môžete vidieť jadro hradu Brezovička – Hamborek na vrchole kopca široké asi 7 metrov, s dĺžkou asi 40 metrov. Orientácia je sever – juh.

Priamo pred hradom sú ďalšie hradné priekopy a zalomené valy, ktoré chránili boky hradu. Kosákový znížený stupeň z vonkajšej strany koruny valu pravdepodobne uľahčoval priechod prístupovou komunikáciou, ktorá viedla cez prvú priekopu. Jeho násyp sa pripája ku svahu druhého valu.

Informácie
Obec Brezovička
Obecný úrad Brezovička 8
082 74


Tel:+421 51 459 12 35
Mail:obec@brezovicka.sk, ocubrezovicka@gmail.com

Ako sa dostať k miestu: V obci Brezovička smerujte ku kostolu, kde môžete zaparkovať auto a vydajte sa cestou vľavo, potom  rovnou poľnou cestou smerom k lesu. Asi v polovici poľnej cesty odbočte vľavo a pokračujeme stúpaním hore. Míňať by ste mali kríž  a nakoniec vstup do lesa. Lesná cesta sa stáča a obchádza zalesnený kopček. Hrad je kúsok od lesnej cesty, výrazná hradná priekopa je znakom, že ste na mieste.

Odhadovaný dĺžka a čas : 1 hod. a 30 minút s prevýšením vyše 300 metrov.

Hrad je súčasťou Šarišskej hradnej cesty

Zdroj:treking.cz
Foto: treking.cz, Ing. Kotulič

Hrad Brezovička

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Hotel Alfa ***3.18 km
Motorest Čepcov6.04 km
Motorest Breznica11.15 km
Penzión Nezábudka12.26 km
Penzión Eden12.51 km
Hotel Alfa ***3.18 km
Internát Teslák12.18 km
Penzión Nezábudka12.26 km
Penzión Eden12.51 km
Penzión a reštaurácia Poľovníček12.66 km