hradby_sabinov

Hradby mesta Sabinov s baštami

Sabinovský hradobný systém sa nerozvinul na úroveň mestských opevnení ostatných východoslovenských miest, napr. Levoče či Bardejova, čo sa dá pripísať prírodným podmienkam, ale aj zmenám v politickej a vojenskej situácii, ktorá v čase tureckých ťažení postupujúcich z juhu znížila strategický význam Sabinova.

Hradobný systém Sabinova je pokladaný za goticko-renesančný, a to pre charakteristické rozmiestnenie bášt s ich pomerne veľkým rozstupom (50 – 77 m). Celková dĺžka hradieb predstavovala 1,4 km. Komplex pozostával zo 7 m vysokých a 2 m hrubých múrov so strieľňami a ochodzami. V nich boli zakomponované bašty, ktorých celkový počet sa v 16. storočí ustálil na 16. Mesto bolo prístupné dvomi chránenými bránami na severe a na juhu.

Samotné bašty členené dvomi až štyrmi podlažiami si svojimi pôdorysnými a výškovými parametrami zachovávajú gotický charakter. Z pôvodných 16 bášt sa do súčasnosti zachovalo 6 s časťami hradobného múra s dĺžkou takmer 500 m.

 

Zdroj: www.kulturnestredisko.sk, www.korzar.sme.sk

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Hotel Torysa ***0.05 km
Reštaurácia Pub El Diabolo0.52 km
Hoský hotel Šport Lysá2.62 km
Hotel Javorná2.62 km
Hotel Šomka **2.62 km
Hotel Torysa ***0.05 km
Hotel Šomka **2.62 km
Hoský hotel Šport Lysá2.62 km
Hotel Javorná2.62 km
Penzión - Renesance Restaurant5.88 km