Pohľad-na-časť-NPR-Humenský-Sokol

Náučný chodník Humenský Sokol

Náučný chodník Humenský Sokol môžete nájsť v Humenských vrchoch, v Národnej prírodnej rezervácií (NPR) Humenský Sokol vo vzdialenosti asi 2 km južne od mesta Humenné. Národná prírodná rezervácia sa rozprestiera v katastroch obcí Humenné, Ptičie, Chlmec a Jasenov.

 Zdroj: OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš
Zdroj: OOCR Horný Zemplín a...

Rezervácia bola vyhlásená v roku 1980. Spoločenstvá drieňových dúbrav, zvlášť typy s dubom plstnatým a kamienkou modropurpurovou, patria k najteplomilnejším suchoznášajúcim na východnom Slovensku. Výskyt duba plstnatého v NPR Humenský Sokol predstavuje severnú hranicu svojho európskeho areálu rozšírenia. Pod hlavným hrebeňom prechádza drieňová dúbrava do skalnej lesostepi. Súčasťou územia sú aj vápenaté pieskovcové zlepence a jaskyne. Územie, ktorým chodník prechádza patrí do súvislej európskej sústavy chránených území (tzv. Natura 2000).

panoráma - pohľad na NPR Humenský Sokol zo západu
panoráma - pohľad na NPR Hum...

V roku 1993 vznikol náučný chodník s prírodovedným a ochranárskym zameraním. Má desať stanovíšť, o ktorých je písané len na začiatku, ďalej sú len označené číslom pri značke chodníka.

 Zdroj: OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš
Zdroj: OOCR Horný Zemplín a...

Trasu tvorí uzatvorený okruh o celkovej dĺžke 3,5 km. Náučný chodník vedie na vyhliadku Červená skala, ktorá sa nachádza v nadmorskej výške 447 m. Celková prehliadka chodníka trvá približne 3 hodiny.

 Zdroj: OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš
Zdroj: OOCR Horný Zemplín a...

Chodník je možné navštíviť v každom ročnom období, s výnimkou daždivého počasia, kedy hrozí poškodenie telesa chodníka z dôvodu jeho premočenia – hrozba úrazu pri pošmyknutí.

 Zdroj: OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš
Zdroj: OOCR Horný Zemplín a...

Trasa chodníka sa nesmie svojvoľne skracovať. Na svahu návštevníci nesmú uvoľňovať skaly a do hrebeňovej časti je odporúčané vstupovať v skupine s maximálnym počtom 20 osôb.

Na trase náučného chodníka Humenský Sokol sa nachádza aj jaskyňa Dúpna. Tento geomorfologický výtvor predstavuje pozoruhodnú dutinu v karbonátových zlepencoch centrálno-karpatského paleogénu. Jaskyňu tvorí jediná sieň s pôdorysom 20 x 17 metrov. Vchod do nej tvorí mohutný portál s výškou približne päť metrov. Rovné dno tvorí prašný sediment, ktorého významnou súčasťou je istotne i vyvetraný vápnitý matrix (tmel). Vírivou činnosťou vody vznikli v strope jaskyne dutinky nazývané aj “obrie hrnce”. Jaskyňa je verejnosti neprístupná.

Jaskyňa Dúpna
Jaskyňa Dúpna

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Penzión ASTON2.93 km
Pizza Bowling3.13 km
Hotel Karpatia****3.41 km
Family Reštaurácia a Bar3.53 km
Reštaurácia Dukla3.55 km
Penzión Proxima2.85 km
Penzión ASTON2.93 km
Milénium Café & Penzión3.38 km
Hotel Karpatia****3.41 km
Apartmány Bunker Pub3.44 km