splav Dunajca Zdroj: OOCR Tatry - Spiš - Pieniny

Jánošíkov skok (Pieniny)

Povesť hovorí, že Juro Jánošík prijímal do svojej družiny len toho, kto dokázal na tomto mieste preskočiť Dunajec. Tento úsek sa nachádza pod Ostrou skalou, koryto rieky je tu 12 metrov široké (najužšie miesto na Dunajci) aj hlboké.

 

Titulná foto: OOCR Tatry Spiš Pieniny