splav Dunajca Zdroj: OOCR Tatry - Spiš - Pieniny

Jánošíkov skok (Pieniny)

Povesť hovorí, že Juro Jánošík prijímal do svojej družiny len toho, kto dokázal na tomto mieste preskočiť Dunajec. Tento úsek sa nachádza pod Ostrou skalou, koryto rieky je tu 12 metrov široké (najužšie miesto na Dunajci) aj hlboké.

 

Titulná foto: OOCR Tatry Spiš Pieniny

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Ubytovanie v Kláštore Kartuziánov0.48 km
Goralská reštaurácia u Petríka1.91 km
Bath Red Monastery - Smerdžonka1.93 km
Penzión Pltník1.95 km
Kúpele Červený Kláštor1.98 km
Ubytovanie v Kláštore Kartuziánov0.48 km
Obecný penzión Červený Kláštor1.88 km
Bath Red Monastery - Smerdžonka1.93 km
Penzión Pltník1.95 km
Kúpele Červený Kláštor1.98 km